یادگیری زبان انگلیسی صبر

صبر در یادگیری زبان انگلیسی

هنگامی‌که صبرتان برای گفتگو به زبان انگلیسی لبریز می‌شود.  دگرگونی عادت‌های فکری شما برای سازگاری با زبان جدید زمانبر است. امروز درباره‌ی یک ظرفیتی می‌خواهم صحبت کنم که باور دارم هر زبان‌آموزی به داشتن آن نیاز دارد و این ظرفیت صبر و حوصله است. یادگیری زبان انگلیسی مثل آب خوردن نیست بلکه نیازمند دگرگونی عادت‌های […]

فلسفه کایزن در زبان انگلیسی

فرمول “یادگیری برای مهارت” در زبان انگلیسی

بهترین راه برای آموزش زبان انگلیسی پیروی از فرمول کسب مهارت است. برای یادگیری زبان انگلیسی و یا هر مهارت دیگر، بایستی از فرمول کسب مهارت پیروی کرد. اما فرمول کسب مهارت چیست؟ بنده هرگاه تصمیمی جدی دارم که در حرفه‌ای ماهر شوم، از یک فرمول ساده‌ی کسب مهارت پیروی می‌کنم. برای نمونه من این […]

بزرگسالی و دلهره‌ی از دست رفتن بهترین زمان آموزش زبان

آیا شما بهترین زمان برای آموزش زبان را از دست داده‌اید؟ پنداشتی رایج وجود دارد که بهترین زمان آموزش زبان دوران کودکی و نوجوانی است و پس از آن دیگر قادر نخواهید بود که زبان انگلیسی را آموزش ببینید. این پنداشت ولی نادرست است. بی‌گمان برخی چیزها تغییر می‌کند ولی هیچ‌گاه برای آموزش دیر نیست. […]

آموزش زبان انگلیسی به صورت مرسوم شما را بیش از حد محدود می‌کند

آزادخوانی و آموزش زبان انگلیسی

چرا آموزش زبان انگلیسی به‌صورت مستقل خیلی بهتر از آموزش در کلاس‌های زبان انگلیسی است؟ آموزش زبان انگلیسی به روش مرسوم در یک محیط آموزش زبان انگلیسی مرسوم، یک کلاس درس بیشتر به‌صورت روبرو است: دانشجویان یک نوشتار را می‌خوانند و چندی سوال از آن‌ها پرسیده می‌شود. آموزگار مانند یک داور یا بازپرس پاسخ دانشجویان […]

آموزش زبان انگلیسی و باورهای ساختگی

سه باور ساختگی دربارهٔ آموزش زبان انگلیسی امروز می‌خواهم در رابطه با سه باور ساختگی دربارهٔ آموزش زبان انگلیسی برای شما صحبت کنم. این‌ها سه باوری است که از دیدگاه بنده بزرگ‌ترین باورهای ساختگی در رابطه با آموزش زبان انگلیسی هستند: ۱- برای یادگیری زبان بایستی تمرین گفتار داشت و بر گرامر تمرکز کرد. ۲- […]

راهبرد آموزش زبان انگلیسی

بهترین روش آموزش زبان انگلیسی کدام است؟ برای یادگیری هر موضوعی بایستی از آن موضوع ورودی‌هایی داشته باشیم. برای پاسخ به این پرسش نخست بایستی دو عبارت داده ورودی واقعی و داده‌ی ورودی بیهوده را در ارتباط با زبان تعریف نماییم.   داده‌ی ورودی واقعی چیست؟ داده‌ی ورودی واقعی، آن دسته از خواندنی‌ها و شنیدنی‌هایی […]