فیلم آموزش زبان انگلیسی

بهترین روش آموزش زبان انگلیسی با فیلم

مقدمه دیدن فیلم زبان انگلیسی می‌تواند یکی از بهترین روش‌ ها برای یادگیری زبان انگلیسی باشد. دست‌کم خیلی خیلی بهتر از خواندن کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی است. برای اینکه زبانی انگلیسی که در کتاب‌های درسی بکار رفته است، ساختگی و الکی است و روش‌های آموزشی به‌کاررفته کارایی زیادی ندارد (البته در پرانتز بگویم که منظور […]

درجا زدن در زندگی

سخنان آموزنده‌ی جو روگان در رابطه با درجا زدن در زندگی

اهمیت و فواید یادگیری زبان انگلیسی از طریق فیلم بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. در وب‌سایت زبانشناس نیز در دو نوشته‌ی جداگانه به این موضوع پرداخته شده است. در نوشته‌ی اول به این موضوع پرداختیم که روش غلط و روش صحیح یادگیری از راه فیلم چیست. در نوشته‌ی دوم نیز به‌طورکلی به شما نشان دادیم که […]

هر یکشنبه کذایی

سخنان الهام‌بخش آل‌پاچینو در فیلم هر یکشنبه‌ی کذایی

اهمیت و فواید یادگیری زبان انگلیسی از طریق فیلم بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. در وب‌سایت زبانشناس نیز در دو نوشته‌ی جداگانه به این موضوع پرداخته شده است. در نوشته‌ی اول به این موضوع پرداختیم که روش غلط و روش صحیح یادگیری از راه فیلم چیست. در نوشته‌ی دوم نیز به‌طورکلی به شما نشان دادیم که […]

جری مگوایر

آموزش زبان انگلیسی با فیلم جری مگوایر

اهمیت و فواید یادگیری زبان انگلیسی از طریق فیلم بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. در وب‌سایت زبانشناس نیز در دو نوشته‌ی جداگانه به این موضوع پرداخته شده است. در نوشته‌ی اول به این موضوع پرداختیم که روش غلط و روش صحیح یادگیری از راه فیلم چیست. در نوشته‌ی دوم نیز به‌طورکلی به شما نشان دادیم که […]

وقتی هری سالی را دید

وقتی هری سالی را دید

اهمیت و فواید یادگیری زبان انگلیسی از طریق فیلم بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. در وب‌سایت زبانشناس نیز در دو نوشته‌ی جداگانه به این موضوع پرداخته شده است. در نوشته‌ی اول به این موضوع پرداختیم که روش غلط و روش صحیح یادگیری از راه فیلم چیست. در نوشته‌ی دوم نیز به‌طورکلی به شما نشان دادیم که […]

فیلم آموزش زبان انگلیسی

آموزش و یادگیری زبان انگلیسی با فیلم

آموزش و یادگیری زبان انگلیسی با فیلم : راهنمای کامل اگر از رفتن به کلاس های زبان انگلیسی و خواندن کتاب‌های آموزشی خسته شده‌اید، یکی از بهترین و جالب‌ترین روش‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی، دیدن فیلم‌های زبان انگلیسی است. در ادامه، اینفوگرافیک جامعی درباره‌ی یادگیری زبان انگلیسی با فیلم، مشاهده می‌نمایید. در این اینفوگرافیک به‌طور […]