تز، به سوی نجات

مقدمه:

سگ‌ها حیوانات وفاداری هستند و داستان‌های بسیار زیادی از وفاداری آن‌ها شنیده‌ایم. در این داستان نیز از وفاداری سگی می‌شنویم که تقریباً صاحبش را در شرایط سختی نجات داد. دانیل که ورزشکار دو استقامت بود، روزی از خانه برای دویدن بیرون می‌رود اما از روی صخره‌ای سر می‌خورد و به دره سقوط می‌کند. سگ وی دانیل را پیدا می‌کند و درنهایت برای وی کمک میاورد تا زنده بماند. معلوم نبود که اگر سگ دانیل نبود، ایشان زنده می‌ماند یا خیر.

دانلود pdf

فایل PDF متن داستان و تمامی فایل‌های صوتی

نکته‌ی مهم: همین داستان، با امکانات خیلی زیادتری، در اپلیکیشن اندروید زبانشناس (پکیج داستان های واقعی) قرار داده شده است که می‌توانید در آنجا، آن را مطالعه بفرمایید.

سگ، حیوان بسیار وفاداری است. حتی گاهی اوقات اتفاق افتاده که سگها جان صاحبشان را نجات بدهند.

سگ، حیوان بسیار وفاداری است. حتی گاهی اوقات اتفاق افتاده که سگها جان صاحبشان را نجات بدهند.

تز، به سوی نجات

دانیل بالنگی ورزشکاری عالی است. برای دانیل ورزش تنها یک سرگرمی نیست. وی ورزشکاری قهرمان است. دانیل در مسابقات انواع مختلف دویِ استقامتی، به پیروزی رسیده است. او در ۴۴۱ دویِ استقامتی به رقابت پرداخته، و در ۳۹۰ تا از آن‌ها مقام اول، دوم و سوم را به دست آورده است. کوه نوردی، موتور سواری، شنا و دوهایِ مسافت زیاد، تنها تعدادی از ورزشهایی است که دانیل از آن‌ها لذت می برد. به عنوان ورزشکاری قهرمان، او در قرار دادن بدنش در تنگنا و محدودیت تجربه ی زیادی کسب کرده است. یکی از روزهایِ زمستانِ سالِ ۲۰۰۶ آن تجربه و سگش تَز، به نجات جانش کمک کردند.

دانیل ورزشکار دوی استقامت بود و به کوهنوردی نیز علاقه ی زیادی داشت.

دانیل ورزشکار دوی استقامت بود و به کوهنوردی نیز علاقه ی زیادی داشت.

تز سگی قهوه ای مایل به قرمزِ سه ساله بود. او سگی خوب بود و از دویدن با دانیل لذت می برد. یکی از روزهای سرد دسامبر، دانیل با سگش به بیرون شهر رفت و وانتش را پارک کرد. بطریِ آب را برداشت و موبایل و کیف پولش را در وانت گذاشت. تز و دانیل دویی به مسافت ۱۰ مایل را که برای ورزشکار دوهای با مسافت بالا چون دانیل کم بود، آغاز کردند. دانیل برنامه ریزی کرده بود که دو را قبل از ناهار تمام کرده، و به هنگام ناهار برگشته باشد. اما، اشتباه کرده بود. همانطور که در حاشیه ی صخره‌ای با بلندی ۶۰ فوت می دوید، روی تکه ای یخ سُر خورد و تویِ دره افتاد.

دانیل رویِ تخته سنگی سخت افتاد؛ سعی کرد بایستد اما درد شدیدی را احساس کرد و جیغ کشید. لگن و کمر دانیل شکسته شده بود.

او ۶ مایل از وانتش فاصله داشت و از مردم بسیار دور بود. احساس تنهایی کرد اما، آن موقع بود که شنید تز دارد از صخره پایین می آید. در حالی که دانیل داشت فکر می کرد که چه کاری باید انجام بدهد، تز آمد و کنارش ایستاد.

دانیل می دانست که ناچار است تا وانتش برگردد. نمی توانست راه برود اما، می توانست سینه خیز برود.

او با دست هایش، شروع کرد به اینکه خودش را روی برف و تخته سنگ بکشد تا به ته دره برسد. بعد از ۵ ساعت سینه خیز رفتن، تنها ۶۰۰ فوت حرکت کرده بود و هنوز ۶ مایل با وانت فاصله داشت. دانیل که خسته و تشنه شده بود، تکه ای یخ که گودالی را پوشانده بود، را شکست و  از آب کثیف زیر آن نوشید.

هوا داشت تاریک و سرد میشد و دانیل لباس های گرمی برای شبی زمستانی نپوشیده بود. خوشبختانه تز آنجا بود و دانیل برای گرما او را بغل گرفت. تمام شب با تز صحبت کرد زیرا میدانست که اگر خوابش ببرد، خیلی سردش خواهد شد و می میرد. دانیل ترسیده بود اما نمی خواست بمیرد. او به خانواده و دوستانش فکر میکرد. وی برای گرم ماندن، مجبور بود که حرکت کند. بنابراین، هر ۵ ثانیه یک بار راست می نشست. بعد از ۱۰۰۰ بار راست نشستن، درد جانکاهی را تجربه کرد؛ اما، از آنجا که ورزشکار دویِ با مسافت بالا بود، به این عادت داشت که بدنش را در تنگنا (محدودیت) قرار بدهد.

mountain

عاقبت خورشید طلوع کرد و کم کم گرمش شد. بار دیگر یخ را شکست و بیشتر از آب کثیف نوشید. حالا آماده بود که به سینه خیز رفتن به سمت وانت ادامه بدهد. دانیل در حالی که خودش را روی زمین می کشید بار دیگر سینه خیز رفتن را آغاز کرد. بعد از اینکه تمام طول روز را سینه خیز حرکت کرد، بسیار تشنه اش شد. نیاز داشت که ]آب[ بنوشد.

دانیل دور زد و تمام مسیر را به سمت گودال برگشت تا بتواند از آن آب کثیف بنوشد. تمام کار شاقش هیچ نتیجه اش نداشت.

به زودی شب شد و به جایی برگشته بود که صبح از همانجا ]حرکتش[ را آغاز کرده بود.  از آب کثیف نوشید اما کافی نبود. دانیل به غذا نیاز داشت. می دانست که بدون غذا به زودی می میرد. به دوستان و خانواده اش فکر کرد و گریه کرد. فکر می کرد که قطعا" می میرد. چرا باید سعی کنید که گرم باقی بماند؟

به دل میگفت، هیچکس پیدایش نخواهد کرد. سپس صدایی شنید. صدا میگفت: به حرکت ادامه بده. دانیل به خدا اعتقاد نداشت اما آن صدا دور نمیشد. وی به حرکاتش ادامه میداد و تز، سگ باوفایش بار دیگر تمام شب را کنارش ماند و به گرم ماندن و زنده ماندنش کمک کرد.

روز بعد دانیل چنان خسته و گرسنه بود که شروع به هذیان گویی کرد. می دانست که هم خودش و هم تز بدون آب و غذا به زودی خواهند مرد بنابراین به تز گفت برود و کمک بیاورد. نمیدانست که آیا تز متوجه اش می شود یا نه اما به او گفت که برود؛ تز هم رفت. حالا کاملا" تنها شده بود.

همان روز همسایه ی دانیل هم نگران شده بود. تز هر روز می آمد که او را ببیند. هر روز به تز کلوچه میداد اما، خیلی عجیب بود که تز را برای ۲ روز ندیده بود. از پنجره به بیرون نگاه کرد و متوجه شد که وانت دانیل آنجا نیست.

می دانست که دانیل ورزشکار است و معمولا" بیرون می رود اما نگران شده بود. با پلیس تماس گرفت. یک تیم کاوش و نجات برای پیدا کردن دانیل فرستاده شد. جان مارشال رهبر تیم بود. جان آن روز وانت دانیل را پیدا کرد. دانیل ورزشکار دویِ با مسافت بالا بود، از اینرو جان می دانست که ممکن است دانیل بسیار دور از وانت باشد اما نمیدانست کدام سمت.

ناگهان جان سگی را دید. می دانست که دانیل اغلب با سگش می دود، بنابراین با خود فکر کرد که شاید این سگ همان تز باشد. سگ دمش را تکان داد و به صورت دایره ای دوید. جان سگ را صدا زد اما سگ نیامد.  او برای سگ سوت زد اما تز باز هم نیامد. سپس سعی کرد که به سگ غذا و آب بدهد اما باز هم نیامد. تز بسیار تشنه و گرسنه بود اما نمی خواست چیزی بخورد؛ تنها می خواست جان را به جایی که دانیل آنجا بود راهنمایی کند. جان و تیمش ۶ مایل تز را دنبال کردند تا اینکه توانستند دانیل را پیدا کنند. دانیل آنجا یخ زده با کمر و لگنی شکسته به مدت دو روز بدون غذا و آبی تمیز، آنجا دراز به دراز افتاده اما زنده بود.

به لطف تز، دانیل نجات یافت و زنده ماند تا دوباره بدود.

dog-rescue

منبع این داستان: مجموعه ی True Stories ارائه شده در وبسایت Deep English . com

===========

گوش دادن به قصه‌ها با سرعت‌های آهسته، نرمال و سریع

در این بخش سه فایل صوتی با سرعت‌های آهسته، نرمال، و سریع وجود دارد که در این سه فایل، داستان موردنظر برای شما در سرعت‌های مختلف گفته می‌شود. پیشنهاد می‌کنم که این سه فایل را به ترتیب زیر بخوانید.

۱- ابتدا به فایل صوتی قصه که با سرعت آهسته برای شما تهیه شده است گوش دهید. در این قسمت از روی فایل PDF چیزی نخوانید:

اصلاً نگران این نباشید که همه‌چیز را بفهمید. با آرامش سعی کنید که تمرکزتان روی چیزهایی باشد که می‌فهمید.

۲- دوباره به فایل صوتی گوش دهید و چشمان خود را ببندید. آنچه را که می‌شنوید را تصور کنید. واقعاً آن را ببینید. یک فیلم در ذهن خود بسازید. اگر لازم بود فایل صوتی را متوقف کنید.

۳- بعدازاینکه ۴ یا ۵ بار به همین صورت گوش دادید، دوباره فایل صوتی را برای خود پخش‌کنید و این بار از فایل PDF نیز کمک بگیرید.

اگر لازم بود، مفهوم لغات انگلیسی جدید را با استفاده از دیکشنری استخراج‌کنید. اما یادتان باشد که هدف اصلی شما گوش دادن بیشتر است.

تصور کن که اجسام چه شکلی هستند، چه بویی و چه صدایی می‌دهند. شخصیت داستان چه احساسی می‌کند؟ هرچقدر بیشتر تصور کنید، بهتر می‌توانید که ناخودآگاه زبان انگلیسی را تجزیه‌وتحلیل کنید.

۴- دوباره به فایل صوتی گوش دهید و هرچند لحظه یک‌بار آن را متوقف کنید. چقدر از مطالب گفته‌شده را می‌توانید به خاطر بیاورید؟

آیا موضوعات اصلی را متوجه می‌شوید؟ اگر جواب خیر است باز به گوش دادن همان فایل صوتی ادامه دهید. اما اگر جواب بله است، فایل صوتی با سرعت نرمال را شروع کنید. برای چندین بار آن را نیز گوش دهید تا برایتان ساده شود (فایل صوتی زیر):

۵- دوباره فایل صوتی آهسته را گوش دهید و این بار سعی کنید که تکنیک سایه را روی آن پیاده‌سازی کنید.

۶- حال سعی کنید که تکنیک سایه روی سرعت نرمال پیاده‌سازی نمایید.

۷- بعدازاینکه از سرعت نرمال اطمینان خاطر پیدا کردید؛ سعی کنید که با پیاده‌سازی تکنیک سایه روی فایل صوتی سریع (فایل زیر)، خود را به چالش بیندازید:

بیشتر بخوانید: پنج استراتژی برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی

گوش دادن به فایل‌های تقویت مکالمه

در این قسمت یک فایل صوتی وجود دارد که با گوش دادن به آن، سؤالاتی مرتبط با داستانی که در بخش قبلی گوش دادید، از شما پرسیده می‌شود.

به سؤالاتی که از شما پرسیده می‌شود با جملات کامل پاسخ دهید. این کار باعث می‌شود که اولاً داستان را هر چه بهتر بفهمید و لغات آن را به‌خوبی یاد بگیرید؛ ثانیاً گرامر زبان انگلیسی به‌طور ناخودآگاه در ذهن شما نقش می‌بندد:

اگر زمان کافی برای جواب دادن در اختیار ندارید، فایل صوتی را متوقف کنید.

بلندبلند صحبت بکنید. اگر می‌خواهید به مکالمه زبان انگلیسی مسلط شوید، نمی‌شود که در این قسمت خجالت بکشید. جسور باشید. پر از اعتمادبه‌نفس باشید. اگر احساس اعتمادبه‌نفس نمی‌کنید، نگران نباشید. اعتمادبه‌نفس، احساسی است که نیازمند تمرین است. تصور کنید که اعتمادبه‌نفس دارید تا کم‌کم این حس در شما رشد کند.

جسور باشید

برای یادگیری زبان انگلیسی بایستی جسور باشید

اصلاً نگران اشتباه خود نباشید. هدف این نیست که بدون عیب و نقص باشید یا کاملاً مطابق با فایل صوتی عمل کنید. هدف این است که زمان مکالمه شما بیشتر شود تا به مکالمه زبان انگلیسی، هر چه بیشتر مسلط شوید.

فایل‌های صوتی بالا را آن‌قدری گوش دهید و به سؤالات پاسخ دهید، تا جایی که با حداکثر اعتمادبه‌نفس و بدون توقف فایل صوتی، بتوانید به سؤالات پاسخ دهید.

گوش دادن به فایل‌های صوتی زمان‌های مختلف

در این قسمت چهار فایل صوتی وجود دارد که در آن قصه‌ای که در بالا گوش دادید به زبان‌های مختلف برای شما بازگویی می‌شود. این قسمت‌ها برای این است که تغییرات جمله‌ها را در زمان‌های مختلف به‌خوبی گوش دهید تا بتوانید به‌صورت ناخودآگاه گرامر زبان انگلیسی را یاد بگیرید.

با زمان آینده شروع کنید. این زمان ساده‌ترین مورد است:

سعی کنید که جواب به سؤالات را در زمان موردنظر بگویید. مثلاً اگر سؤال حال ساده است، جواب نیز باید حال ساده باشد. اما اصلاً از اشتباهات خود نترسید. آرامش داشتن در زمانی که در حال گوش دادن و مکالمه هستید، بسیار مهم است.

پس‌ازاینکه زمان آینده را خوب یاد گرفتید، زمان حال استمراری را شروع کنید:

همان‌طور که به زمان حال استمراری گوش می‌دهید، به یاد داشته باشید که ۱) جواب‌هایتان تا آنجایی که ممکن است بدون فکر کردن باشد، ۲) بدون ترسیدن و نگرانی از اشتباهات به سؤالات جواب دهید، و ۳) بلند و با اعتمادبه‌نفس صحبت کنید.

تمرکزتان بیشتر روی آرامش داشتن باشد و سعی نکنید که بدون عیب و نقص باشید. تسلط به معنی مکالمه‌ی روان است. نه مکالمه‌ی بدون عیب و نقص.

همین قدم‌ها را نیز برای زمان‌ گذشته‌ی استمراری به کار ببرید:

و درنهایت فایل صوتی زمان حال کامل را گوش بدهید:

درس‌های شتاب‌دهنده‌ی تسلط

درس‌های شتاب‌دهنده‌ی تسلط تقریباً شبیه قسمت فایل مکالمه است. در اینجا نیز سعی کنید بدون فکر کردن به سؤالات پاسخ دهید. اگر زیاد فکر می‌کنید، از اول فایل مکالمه را دوباره گوش دهید. هر وقت اعتمادبه‌نفستان بیشتر شد دوباره به همین درس‌های شتاب‌دهنده برگردید و آن‌ها را تمرین کنید.

شتاب‌دهنده‌ی تسلط A:

شتاب‌دهنده‌ی تسلط B:

شتاب‌دهنده‌ی تسلط C:

نکات پایانی، قبل از شروع مگا داستان بعدی

سعی ما بر این است که هر هفته برای شما یک مگا داستان به ایمیلتان بفرستیم. اما شما اصلاً عجله نکنید. این یک مسابقه‌ی دو ماراتن نیست. هدف اصلی شما این است که مقدار گوش دادن به مطالب انگلیسی و مکالمه‌تان به‌طور روزانه افزایش یابد. بنابراین زیاد مهم نیست که خواندن هر مگا داستان چند روز طول بکشد. در حقیقت پیشنهاد ما به شما این است که هر مگا داستان را خیلی آهسته و با آرامش خاطر بخوانید. این بهترین راه برای کسب تسلط واقعی و اعتمادبه‌نفس هنگام شنیدن و صحبت کردن به زبان انگلیسی است.

بعدازاینکه به‌طور کامل به این داستان‌ها مسلط شدید، می‌توانید این داستان‌ها را برای دوستانتان بازگویی کنید. البته که بازگویی این داستان‌ها به انگلیسی خیلی بهتر است. اما حتی اگر به زبان خودتان نیز این درس‌ها را برای دوستانتان بازگویی کنید، این موضوع در تجزیه‌وتحلیل بهتر درس‌ها به شما کمک می‌کند.

تا مگا داستان بعدی، فعلاً خدانگه‌دار

مگا داستان های قبلی زبانشناس:

نوشته شده در: داستان تگ‌ها: , .

پاسخ دهید

نکات مهم:

1- اگر کامنت گذاشتید و گزینه ی ارسال را زدید، کامنت شما همان لحظه نمایش داده نمیشود بلکه در انتظار تایید ما قرار میگیرد

2- نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز با علامت * علامتگذاری شده اند