کامبیز کشاورز

کامبیز کشاورز ساکن رشت. تولید کننده ارشد محتوای زبانشناس

تقویت مکالمه با آیینه؟

صحبت کردن با خودت تو آینه یکی از راه‌‌هاییه که بهت کمک میکنه سلیس بشی، اما باعث ارتقای مکالمه‌ت نمیشه! این روش برای کسایی که کسی رو ندارن که باهاش صحبت کردن، میتونه انتخاب خوبی باشه!

به بالای صفحه بردن