مقالات مرتبط با کتب آموزش زبان انگلیسی

گسترده خوانی و نقش آن در یادگیری زبان انگلیسی
گسترده خوانی و نقش آن در یادگیری زبان انگلیسی

گسترده‌خوانی، قطب مخالف فشرده‌خوانی، روشی برای یادگیری زبان انگلیسی است که بیشتر روی خواندن مطالب جذاب تمرکز دارد.

بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی چیست؟
بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی چیست؟

پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد که بهترین روش برای یادگیری زبان انگلیسی خواندن کتاب است. اما بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی چه ویژگی هایی دارد؟ ...