چرا شنیدن در انگلیسی انقدر مهمه؟

چرا شنیدن خیلی مهمه؟ چون علاوه بر مهارت شنیداری، رو تقویت مهارت‌های دیگه هم تاثیر به‌سزایی داره. مثلا مکالمه یا حتی تلفظ…پس اصلا دست کم نگیرش!