شنیداری

لیسنینگ

همه چیز درباره تقویت لیسنینگ + راز موفقیت در آزمون لیسنینگ

فرض کنید در حال ساختن یک چهار دیواری هستید. دیوارها را از محکم‌ترین مصالح می‌سازید و با گچ و رنگ نمای زیبایی بهشان می‌دهید. همه چیز به‌نظرتان دقیق و درست است ولی یک لحظه سرتان را بالا می‌گیرید و می‌بینید هیچ سقفی بالای سرتان نیست. مهارت لیسنینگ زبان انگلیسی دقیقا همان سقفی است که باید بالای سر یادگیری‌تان باشد…

چرا کودکان زبان را بهتر از بزرگسالان یاد می‌گیرند؟

کودکان نه گرامر می‌خوانند و نه واژگان حفظ می‌کنند. پس چرا می‌توانند راحت‌تر از بزرگسالان زبان را یاد بگیرند؟

تقویت مهارت شنیداری و مکالمه با تکنیک سایه

این مقاله در رابطه با تکنیک سایه (shadowing) و تأثیر آن بر تقویت مکالمه زبان انگلیسی و مهارت شنیداری است. توضیحات روشهای سایه‌ی گزینشی، کامل و تعاملی.