رایتینگ

تقویت مهارت نوشتاری (رایتینگ) زبان انگلیسی

نوشتن

آموزش نوشتن داستان به زبان انگلیسی به روش حرفه‌ای

واقعیت این است که نوشتن یکی از راه‌های خوب یادگیری زبان انگلیسی است. اما متاسفانه در بسیاری از کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی ما به نوشتن تمرینات صرف کتاب‌های آموزشی محدود می‌شویم و…

نوشتن ای‌میل انگلیسی

ای‌میل در کشور‌های پیشرفته جایگاه بسیار مهمی دارد و خیلی از مکاتبات از این طریق صورت می‌گیرد. بنابراین اگر می‌خواهید ارتباطات قوی‌تری با افراد خارج از کشور داشته باشید، بایستی بدانید که چطور یک ای‌میل انگلیسی خوب و رسمی بنویسید.