در درس قبلی در رابطه با علائم نگارشی صحبت شد. در این درس نیز به اشتباهات رایج در به‌کاربردن حروف بزرگ انگلیسی صحبت می‌شود.

به طور کلی حروف بزرگ انگلیسی در سه دسته‌ی زیر کاربرد دارد:

  • اسامی خاص
  • اسامی و عناوین اشخاص
  • اسامی رسانه‌ها و فیلم ها

استفاده از حروف بزرگ، به دو دلیل عمده‌ی زیر مهم است:

  • اگر برای اسامی افراد یا شهرها استفاده نشود، حالت توهین آمیزی دارد.
  • اگر به‌خوبی استفاده نشود، احساس بدی از شما به خواننده دست می‌دهد.

قیافه‌ی شخصی که در ای‌میل اسم وی را با حرف بزرگ ننوشته‌اید!

قانون اول

حرف اول هر جمله بایستی بزرگ باشد. حتی اگر مثلا می‌خواهید اسم برندی مثل iPad و iPhone که مشخصا حرف اولش کوچک هست را در اول جمله به کار ببرید، بایستی از حروف بزرگ استفاده کنید.

قانون دوم

اسامی خاص، یعنی اسامی که تنها یک مثال می‌توان برای آنها آورد همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شوند.

نمونه ای از اسامی خاص

قانون سوم

عناوین و اسامی افراد نیز بایستی با حرف بزرگ نوشته شود. مانند Pope Fransis یا President Obama

قانون چهارم

حروف اضافه اگر اول جمله یا اول عنوان نباشند، نباید با حرف بزرگ نوشته شود. مانند Lord of the Rings.

نکته:

این پکیج آموزشی را میتوانید در اپلیکیشن اندرویدی زبانشناس (پکیج نوشتن ایمیل انگلیسی)، به همراه امکانات جانبی بسیار خوب آن بخوانید.

=================

اشتراک در بخش ای‌میل

نکته‌ی مهم:

با ثبت‌نام در خبرنامه‌ی ایمیلی زیر، هروقت مطلب جدیدی در رابطه با نوشتن ایمیل انگلیسی به وبسایت زبانشناس اضافه شد، از طریق ایمیل به شما اطلاعرسانی می‌شود.

فایل صوتی کورس:

دانلود فایل صوتی

فایل ویدئویی کورس:

اشتباهات رایج در استفاده از حروف بزرگ


متن انگلیسی کورس:

Common Errors in Capitalization

So in the previous video we covered punctuation. It’s time now to turn our focus on capitalization. For this we will look at three main areas, proper nouns, people and their titles, and media titles.

Capitalization is important for two reasons. First, you don’t want to offend your readers by not capitalizing their name, company or city for instance. Also, when you don’t pay attention to the rules of capitalization, your reader has a negative idea about you when they see your errors in your email.

The first rule is to use capital letters at the very beginning of anything you write, and right after a period to begin the next sentence.

If a brand name like iPhone or eBay is at the start of a sentence, capitalize it anyway.

Next, always use capitals with proper nouns. These are things of which there’s only one example, like the Great Pyramids or Tokyo, Japan.

Adjectives made by using proper nouns also take capital letters. Things like French wine, Italian sport cars, or Colombian coffee are examples of this sort of adjective.

People can be proper nouns. The Pope, or Pope Francis. The Queen, or Queen Elizabeth.

Another example would be President Obama, or The President. Only when referring directly to him.

This is different when you write the president will travel to California.

Do not confuse official titles with occupations, for instance, coach Ellis or Manchester United team owner Malcom Glazer. Here coach or team owner is the job, not the person’s title.

Other things that are capitalized include newspapers, like the New York Times, or the London Herald Tribune. Or magazines like Vanity Fair and Time. Also, book and movie titles follow these same rules. In all of these forms of media, the prepositions are not capitalized. For example, Lord of the Rings. One exception of this rule is that you need to capitalize the preposition if it’s at the beginning of the title.

So let’s review. We looked at three aspects of capitalization. We looked at proper nouns, people and their titles, and media titles. You should now be more comfortable with capitalization and punctuation.

دوره‌ی آموزشی نوشتن ایمیل انگلیسی

دوره‌ی آموزشی نوشتن ایمیل انگلیسی توسط استاد دانشگاه جورجیا تک تدریس شده است و بسیار کامل و آموزنده است. ویدئوهای این کورس را به ترتیب زیر بخوانید:

فصل اول: مقدمه‌ای بر نوشتن ای‌میل انگلیسی

بایدها و نبایدها

بایدها و نبایدهای نوشتن ای‌میل

مقدمات نوشتن و ادیت ای‌میل

مقدمات نوشتن و ادیت ای‌میل

اشتباهات رایج در علامتهای نگارشی

اشتباهات رایج در علامتهای نگارشی

اشتباهات رایج در استفاده از حروف بزرگ

اشتباهات رایج در استفاده از حروف بزرگ

فصل دوم: نوشتن سابجکت و متن ای‌میل تاثیرگذار

نوشتن سابجکت مناسب

نوشتن سابجکت مناسب

نوشتن متن اصلی ای‌میل

نوشتن متن اصلی ای‌میل

فصل سوم: ایمیل‌های معرفی و اطلاع‌رسانی

بررسی ایمیل‌های معرفی و اطلاع‌رسانی

بررسی ایمیل‌های معرفی و اطلاع‌رسانی

شیوه‌ی نگارش ایمیل‌های معرفی و اطلاع‌رسانی

شیوه‌ی نگارش ایمیل‌های معرفی و اطلاع‌رسانی

فصل چهارم: نوشتن ای‌میل‌های درخواست و معذرت‌خواهی

ای‌میل‌های درخواست

ای‌میل‌های درخواست

ای‌میل‌های معذرت‌خواهی

ای‌میل‌های معذرت‌خواهی