داستان‌های شکسپیری

گنج ملکه الیزابت
گنج ملکه الیزابت

ملکه الیزابت اول از سال 1558 تا زمان مرگش در سال 1603 حکومت کرد. با اینکه ازدواج نکرد و فرزندی نداشت، دوران حکومتش به عصر طلایی معروف شد. ملکه عاشق نمایش بود و بسیاری از نمایشنامه های شکسپیر در دربار او اجرا شد.

اصطلاح A Wild Goose Chase
اصطلاح A Wild Goose Chase

رومئو و ژولیت محبوب ترین منظومه ی عاشقانه شکسپیر تماما درباره عشق نوجوانی است. متاسفانه زندگی برای این دلداده های بداقبال آسان نیست و ماجرای آنها سرانجامی دردناک دارد.

کاری است که شده- ولش کن
کاری است که شده- ولش کن

مکبث یکی از محبوبترین نمایشنامه های شکسپیر روایتی است از جنایت، احساس گناه، سحر و جادو و ماجراهای هیجان انگیز فراوان. در آن تئاتر باوری خرافی هست که بردن نام مکبث بدشانسی می آورد از این رو بازیگران اغلب آن را نمایشنامه اسکاتلندی می نامند تا از وقوع فاجعه پیشگیری نمایند.

طلا، نقره یا سرب
طلا، نقره یا سرب

دختر ویلیام شکسپیر از سبز شدن انگشتش شگفت زده می شود و ویل از این فرصت برای آموختن یکی از درسهای مهم زندگی به او استفاده می کند.

As dead as a doornail
As dead as a doornail

توماس سوان در تئاتر مشغول تعمیر دری شکسته است... و ایده‌ای عالی برای نمایشنامه جدید شکسپیر خلق می کند! در این بخش چند اصطلاح مفید با استفاده از کلمات مرده، میخ و چکش بیاموزید.

الکی خوش بودن
الکی خوش بودن

داستان دلداده های بداقبال ویلیام شکسپیر هنوز هم مخاطبان را بسیار متأثر می کند و اصل ماجرای عشق ممنوعه امروزه هنوز هم مطرح است. خوشبختانه جوانان در سراسر جهان می توانند درگیریهای عاطفی خود را که معمولا بدون عاقبتهایی از این دست هستند، برای والدین شان تعریف کنند.