فرهنگ آمریکایی ها

درباره‌ی این درس:

این درس شامل 2 فصل زیر است:

در این ویدیو 10 تا از حرکات دست در زبان انگلیسی رو بهتون نشون میدم

در این ویدیو نگاهی به 3 کلمه جنسیتی گیج کننده میندازیم