کریستوف کلمب از ماه استفاده کرد تا به مردانش غذا بدهد

درباره‌ی این فصل:

داستان انگلیسی کریستوف کلمب از ماه استفاده کرد تا به مردانش غذا بدهد

این فصل شامل 2 درس زیر است:

داستان انگلیسی کریستوف کلمب از ماه استفاده کرد تا به مردانش غذا بدهد

در این درس، سوالاتی از درسنامه‌ی اصلی پرسیده می‌شود که با پاسخ به این سوالات می‌توانید مکالمه‌ی خود را قوی‌تر نمایید.

کریستوف کلمب از ماه استفاده کرد تا به مردانش غذا بدهد

آموزش رایگان زبان انگلیسی > دوره: داستان های کوتاه / فصل: کریستوف کلمب از ماه استفاده کرد تا به مردانش غذا بدهد