جهان مدرن، مغزتان را تغییر داده

درباره‌ی این فصل:

آیا زندگی مدرن باعث شده است که ما دیگر مثل گذشته به جزئیات توجهی نکنیم؟ آیا زندگی مدرن آنالیز ذهنی ما را به مرور تغییر داده است؟ برای دانستن جواب می توانید این مطلب را مطالعه کنید.

این فصل شامل 2 درس زیر است:

آیا زندگی مدرن باعث شده است که ما دیگر مثل گذشته به جزئیات توجهی نکنیم؟ آیا زندگی مدرن آنالیز ذهنی ما را به مرور تغییر داده است؟ برای دانستن جواب می توانید این مطلب را مطالعه کنید.

در این درس، سوالاتی از درسنامه‌ی اصلی پرسیده می‌شود که با پاسخ به این سوالات می‌توانید مکالمه‌ی خود را قوی‌تر نمایید.