طبیعت به عنوان دارو

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 2 درس زیر است:

داستان انگلیسی طبیعت به عنوان دارو

در این درس، سوالاتی از درسنامه‌ی اصلی پرسیده می‌شود که با پاسخ به این سوالات می‌توانید مکالمه‌ی خود را قوی‌تر نمایید.