رباتی که میخواهد اسم دخترش سوفیا باشد

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 2 درس زیر است:

در این درس، سوالاتی از درسنامه‌ی اصلی پرسیده می‌شود که با پاسخ به این سوالات می‌توانید مکالمه‌ی خود را قوی‌تر نمایید.