بسته ی چهارم

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 9 داستان انگلیسی زیر است:

این داستان حکایت گر فریب خوردن یک ببر از خرگوش است . آیا خرگوش موفق به فرار می شود ؟

این حکایت قدیمی درمورد چیزهاییست که متعلق به دوستان است . آیا کروکدیل قلب میمون را به چنگ می آورد ؟ این داستان را نگاه کنید تا دریابد !.

Who was Robin Hood? Watch this story, one of our 'British tales' videos about characters and people from British history, to find out!

This traditional story is about finding a very special fish. Will Robert and his grandfather catch the magic fish? Watch and find out!

هیولای دریاچه لاخ نس چه بود ؟ برای یافتن پاسخ این ویدیو را ببینید

الیزابت اول کی بود؟ برای فهمیدنش، این داستان را ببینید

Who was Boudica? Watch this story, one of our 'British tales' videos about characters and people from British history, to find out!

دیک ویتینگتون که بود؟ این ویدیو را ببینید که داستان یکی از شخصیت های تاریخ بریتانیا است تا جواب این سوال را بیابید

داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت قصه‌ی خرگوش مغروری است که به سرعت خود می‌بالید، اما یک روز در مسابقه دو با یک لاکپشت شکست میخورد.