مکالمه

دوره رایگان 100 الگوی رایج در مکالمه زبان انگلیسی

ممکن است شما هم مثل خیلی از افراد دیگر، دایره لغات خوبی را در زبان انگلیسی داشته باشید اما نتوانید به مکالمه زبان انگلیسی بپردازید. این موضوع دقیقا مثل این است که شما مواد لازم برای آشپزی را داشته باشید اما قادر نباشید که یک غذای درست و حسابی بپزید.

آیا می‌دانید دلیل این اتفاق چیست؟ دلیل این اتفاق این است که شما طرز تهیه غذا یا همان الگوهای رایج در زبان انگلیسی را بلد نیستید. 

الگوهای رایج در زبان انگلیسی همان ساختار جملاتی است که بومی زبانان از آن‌ها به طور روزمره استفاده می‌کنند و شما با یادگیریشان قادر خواهید بود به راحتی به مکالمه زبان انگلیسی بپردازید.

مکالمه زبان انگلیسی

به همین خاطر ما برایتان یک دوره‌ی جامعی را آماده کردیم که از صد درس مختلف تشکیل شده است و شما با یادگیری این دوره قادر خواهید بود که اکثر الگوهای استفاده شده در مکالمه زبان انگلیسی را شناسایی کرده و از آن‌ها استفاده نمایید.

توصیه تیم زبانشناس به شما این است که روزانه حداکثر به مطالعه 3 درس از این دوره بپردازید و یادتان نرود که اگر می‌خواهید از این موارد در زندگی واقعی استفاده کنید، باید آن‌ها را به صورت عمیق یاد بگیرید نه با حفظ کردن.

قبل از این که به سراغ دوره جامع الگوهای رایج زبان انگلیسی برویم، به شما توصیه می‌کنم که دیگر دوره‌های رایگان زبانشناس را از دست ندهید:

دوره عبارات رایج زبان انگلیسی

دوره اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی

دوره مکالمات روزمره انگلیسی

دوره الگوهای رایج زبان انگلیسی

در ادامه 100 الگوی رایج زبان انگلیسی را برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی شما آورده‌ایم که توصیه می‌کنیم حتما این دوره را چندین بار مطالعه نمایید تا بتوانید از آن‌ها در زندگی واقعی استفاده کنید.

آیا مطمئنی

آیا مطمئنی

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “آیا مطمئنی…؟” را یاد می گیرید.

 آیا عادت کرده‌ای

آیا عادت کرده‌ای

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “آیا عادت کرده ای…؟” را یاد می گیرید.

 تا جایی که

تا جایی که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “تا جایی که…” را یاد می گیرید.

 تا جایی که (به او) (به من) (به آن‌ها) مربوط می‌شود

تا جایی که (به او) (به من) (به آن‌ها) مربوط می‌شود

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “تا جایی که (به او) (به من) (به آن ها) مربوط می شود” را یاد می گیرید.

 مراقب باش

مراقب باش

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “مراقب … باش” را یاد می گیرید.

ولی، این بدان معنا نیست که

ولی، این بدان معنا نیست که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “ولی، این بدان معنا نیست که …” را یاد می گیرید.

راستی

راستی

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “راستی…” را یاد می گیرید.

 در مقایسه با

در مقایسه با

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “در مقایسه با…” را یاد می گیرید.

کودک

آیا عادت کرده بودی که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “آیا عادت کرده بودی که…؟” را یاد می گیرید.

 مراقب باش که هیچوقت

مراقب باش که هیچوقت

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “مراقب باش که هیچوقت…” را یاد می گیرید.

 آیا موافقی که

آیا موافقی که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “آیا موافقی که…؟” را یاد می گیرید.

خرید

آیا … را برای فروش دارید

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “آیا … را برای فروش دارید؟” را یاد می گیرید.

سخنان انگلیسی

آیا … موجود دارید

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “آیا … موجود دارید؟” را یاد می گیرید.

آیا مشکلی ندارید که

آیا مشکلی ندارید که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “آیا مشکلی ندارید که…؟” را یاد می گیرید.

 آیا حس و حالش را داری که

آیا حس و حالش را داری که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “آیا حس و حالش را داری که…؟” را یاد می گیرید.

آیا لازم نیست که

آیا لازم نیست که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “آیا لازم نیست که…؟” را یاد می گیرید.

آیا اصلاً تا حالا

آیا اصلاً تا حالا

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “آیا اصلاً تا حالا…؟” را یاد می گیرید.

نه تا موقعی که

نه تا موقعی که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “نه تا موقعی که…” را یاد می گیرید.

او به اندازهٔ ... است

او به اندازهٔ … است

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “او به اندازهٔ … است” را یاد می گیرید.

او یا ... است یا

او یا … است یا

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “او یا … است یا…” را یاد می گیرید.

او آنقدر ... بود که

او آنقدر … بود که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “او آنقدر … بود که…” را یاد می گیرید.

او نه فقط ... بلکه ... نیز هست

او نه فقط … بلکه … نیز هست

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “او نه فقط … بلکه … نیز هست…” را یاد می گیرید.

از خودت با ... پذیرایی کن

از خودت با … پذیرایی کن

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “از خودت با … پذیرایی کن” را یاد می گیرید.

نظرت چیست که

نظرت چیست که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “نظرت چیست که…” را یاد می گیرید.

چطور شد

چطور شد

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “چطور شد…؟” را یاد می گیرید.

چطور جرات می‌کنی

چطور جرات می‌کنی

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “چطور جرات می‌کنی…!” را یاد می گیرید.

نظرت دربارهٔ ... چیست

نظرت دربارهٔ … چیست

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “نظرت دربارهٔ … چیست؟” را یاد می گیرید.

 چقدر طول می‌کشد تا

چقدر طول می‌کشد تا

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “چقدر طول می‌کشد تا…؟” را یاد می گیرید.

 هر چند وقت یکبار

هر چند وقت یکبار

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “هر چند وقت یکبار…؟” را یاد می گیرید.

فندک

شرط می‌بندم که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “شرط می‌بندم که …” را یاد می گیرید.

به سختی می‌توانم باور کنم که

به سختی می‌توانم باور کنم که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “به سختی می‌توانم باور کنم که…” را یاد می گیرید.

نمی‌توانم جلوی ... را بگیرم

نمی‌توانم جلوی … را بگیرم

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “نمی‌توانم جلوی … را بگیرم” را یاد می گیرید.

نمی‌توانم با قطعیت بگویم

نمی‌توانم با قطعیت بگویم

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “نمی‌توانم با قطعیت بگویم…” را یاد می گیرید.

بی‌صبرانه منتظر ... هستم

بی‌صبرانه منتظر … هستم

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “بی‌صبرانه منتظر … هستم” را یاد می گیرید.

با جرات می‌گویم

با جرات می‌گویم

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “با جرات می‌گویم…” را یاد می گیرید.

از تو می‌خواهم که

از تو می‌خواهم که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “از تو می‌خواهم که…” را یاد می گیرید.

من ناراحت می‌شوم که تو

من ناراحت می‌شوم که تو

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “من ناراحت می‌شوم که تو…” را یاد می گیرید.

اگر ... نبود

اگر … نبود

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “اگر … نبود…” را یاد می گیرید.

لوسیفر

تنها چیزی که مرا … ، … است

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “تنها چیزی که مرا … ، … است…” را یاد می گیرید.

من اصلاً نمی‌دانم که

من اصلاً نمی‌دانم که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “من اصلاً نمی‌دانم که…” را یاد می گیرید.

من باید

من باید

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “من باید…” را یاد می گیرید.

تا حد امکان

تا حد امکان

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “تا حد امکان…” را یاد می گیرید.

خبرت خواهم کرد

خبرت خواهم کرد

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “خبرت خواهم کرد…” را یاد می گیرید.

ممنونتان خواهم شد

ممنونتان خواهم شد

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “ممنونتان خواهم شد…” را یاد می گیرید.

 به گمانم

به گمانم

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “به گمانم…” را یاد می گیرید.

 تماس گرفتم تا

تماس گرفتم تا

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “تماس گرفتم تا…” را یاد می گیرید.

بی‌صبرانه مشتاق هستم

بی‌صبرانه مشتاق … هستم

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “بی‌صبرانه مشتاق … هستم” را یاد می گیرید.

 من واقعاً از راضی نیستم

من واقعاً از … راضی نیستم

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “من واقعاً از … راضی نیستم” را یاد می گیرید.

در فکر آن هستم که

در فکر آن هستم که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “در فکر آن هستم که…” را یاد می گیرید.

انتخاب من ... است

انتخاب من … است

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “انتخاب من … است” را یاد می گیرید.

 این ... بود که

این … بود که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “این … بود که” را یاد می گیرید.

 خیلی بد شد که

خیلی بد شد که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “خیلی بد شد که…” را یاد می گیرید.

تقصیر من است که

تقصیر من است که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “تقصیر من است که…” را یاد می گیرید.

مسئله آن نیست که ... ولی

مسئله آن نیست که … ولی

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “مسئله آن نیست که … ولی…” را یاد می گیرید.

روی نوک زبانم است

روی نوک زبانم است

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “روی نوک زبانم است.” را یاد می گیرید.

می‌گویند که

می‌گویند که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “می‌گویند که…” را یاد می گیرید.

تصمیم با … است

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “تصمیم با … است” را یاد می گیرید.

نوبت توست که

نوبت توست که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “نوبت توست که…” را یاد می گیرید.

شاید برایت تعجب‌آور باشد، ولی

شاید برایت تعجب‌آور باشد، ولی

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “شاید برایت تعجب‌آور باشد، ولی…” را یاد می گیرید.

من ... بوده‌ام

من … بوده‌ام

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “من … بوده‌ام” را یاد می گیرید.

دیگر از ... خسته شده‌ام

دیگر از … خسته شده‌ام

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “دیگر از … خسته شده‌ام” را یاد می گیرید.

برایم سوال است که آیا

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “برایم سئوال است که آیا…؟” را یاد می گیرید.

 بیشتر ترجیح می‌دهم ... تا

بیشتر ترجیح می‌دهم … تا

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “بیشتر ترجیح می‌دهم … تا …” را یاد می گیرید.

 اهمیتی ندارد که

اهمیتی ندارد که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “اهمیتی ندارد که…” را یاد می گیرید.

جای تعجبی ندارد که

جای تعجبی ندارد که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “جای تعجبی ندارد که…” را یاد می گیرید.

الان که دارم درباره‌اش فکر می‌کنم، می‌بینم که

الان که دارم درباره‌اش فکر می‌کنم، می‌بینم که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “الان که دارم درباره‌اش فکر می‌کنم، می‌بینم که…” را یاد می گیرید.

به محض آن که

به محض آن که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “به محض آن که…” را یاد می گیرید.

و تازه آن وقت بود که فهمیدم

و تازه آن وقت بود که فهمیدم

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “…و تازه آن وقت بود که فهمیدم…” را یاد می گیرید.

از یک سو ... ولی از سوی دیگر

از یک سو … ولی از سوی دیگر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “از یک سو … ولی از سوی دیگر…” را یاد می گیرید.

حواست باشد که

حواست باشد که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “حواست باشد که…” را یاد می گیرید.

حالا که صحبت از ... شد

حالا که صحبت از … شد

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “حالا که صحبت از … شد…” را یاد می گیرید.

به لطف

به لطف

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “به لطف…” را یاد می گیرید.

 از بابت ... از تو متشکرم

از بابت … از تو متشکرم

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “از بابت … از تو متشکرم” را یاد می گیرید.

وقتی ... اولین کاری که خواهم کرد ... است

وقتی … اولین کاری که خواهم کرد … است

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “وقتی … اولین کاری که خواهم کرد … است” را یاد می گیرید.

هر چه بیشتر … بیشتر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “هر چه بیشتر … بیشتر…” را یاد می گیرید.

 هیچ چیز به اندازهٔ ... نیست

هیچ چیز به اندازهٔ … نیست

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “هیچ چیز به اندازهٔ … نیست” را یاد می گیرید.

 هیچ چیزی نیست که بیشتر از ... دوستش داشته باشم

هیچ چیزی نیست که بیشتر از … دوستش داشته باشم

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “هیچ چیزی نیست که بیشتر از … دوستش داشته باشم” را یاد می گیرید.

 بدون ... اوضاع بهتری خواهیم داشت

بدون … اوضاع بهتری خواهیم داشت

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “بدون … اوضاع بهتری خواهیم داشت” را یاد می گیرید.

بهتر است که ما

بهتر است که ما

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “بهتر است که ما…” را یاد می گیرید.

شاید بهتر باشد که ما هم

شاید بهتر باشد که ما هم

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “شاید بهتر باشد که ما هم…” را یاد می گیرید.

 چه بر سر ... می‌آید

چه بر سر … می‌آید

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “چه بر سر … می‌آید؟” را یاد می گیرید.

 چه کاری می‌توانم برای ... انجام دهم

چه کاری می‌توانم برای … انجام دهم

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “چه کاری می‌توانم برای … انجام دهم؟” را یاد می گیرید.

 منظورتان از ... چیست

منظورتان از … چیست

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “منظورتان از … چیست؟” را یاد می گیرید.

آنی که اسمش را فراموش کرده‌ام

آنی که اسمش را فراموش کرده‌ام

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “آنی که اسمش را فراموش کرده‌ام” را یاد می گیرید.

نظرت چیست که

نظرت چیست که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “نظرت چیست که…؟” را یاد می گیرید.

برای چه

برای چه

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “برای چه…؟” را یاد می گیرید.

چه خواهد شد اگر

چه خواهد شد اگر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “چه خواهد شد اگر…؟” را یاد می گیرید.

چیزی که دارم تلاش می‌کنم بگویم آن است که

چیزی که دارم تلاش می‌کنم بگویم آن است که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “چیزی که دارم تلاش می‌کنم بگویم آن است که…” را یاد می گیرید.

چه مشکلی برای ... پیش آمده است

چه مشکلی برای … پیش آمده است

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “چه مشکلی برای … پیش آمده است؟” را یاد می گیرید.

چه کار می‌کردی اگر

چه کار می‌کردی اگر

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “چه کار می‌کردی اگر…؟” را یاد می گیرید.

چه فایده‌ای دارد

چه فایده‌ای دارد

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “…چه فایده‌ای دارد؟” را یاد می گیرید.

 مورد علاقه‌ات چیست

مورد علاقه‌ات چیست

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “…مورد علاقه‌ات چیست؟” را یاد می گیرید.

از کجا می‌توانم

از کجا می‌توانم

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “از کجا می‌توانم…؟” را یاد می گیرید.

هر جا...وجود داشته باشد،...نیز وجود خواهد داشت

هر جا…وجود داشته باشد،…نیز وجود خواهد داشت

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “هر جا … وجود داشته باشد، … نیز وجود خواهد داشت.” را یاد می گیرید.

فارغ از این که

فارغ از این که

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “فارغ از این که…” را یاد می گیرید.

 چرا که نه

چرا که نه

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “چرا که نه…؟” را یاد می گیرید.

نظرت دربارهٔ ... چیست

نظرت دربارهٔ … چیست

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “نظرت دربارهٔ … چیست؟” را یاد می گیرید.

 نباید

نباید

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “نباید…” را یاد می گیرید.

 تو هرگز نمی‌توانی به اندازهٔ کافی

تو هرگز نمی‌توانی به اندازهٔ کافی

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “تو هرگز نمی‌توانی به اندازهٔ کافی…” را یاد می گیرید.

تو برای ... فقط کافی است

تو برای … فقط کافی است

در این درس الگوهای رایج انگلیسی با “تو برای … فقط کافی است…” را یاد می گیرید.

سخن پایانی

امیدوارم که توانسته باشید این دوره مفید و کاربردی را برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی به پایان برسانید. نظرتان درباذه این دوره چیست؟ آیا برایتان مفید بود؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *