اسم

در این دوره می‌توانید صفر تا صد گرامر اسم‌ها در زبان انگلیسی را یاد بگیرید.

آموزش گرامر اسامی قابل شمارش در انگلیسی

در این مقاله درباره‌ی اسامی قابل شمارش در انگلیسی، کاربرد و قواعد آن‌ها بیشتر بخوانید.

آموزش گرامر اسامی غیر قابل شمارش در انگلیسی

در این مقاله درباره‌ی اسامی غیر قابل شمارش در انگلیسی و قواعد استفاده از آن‌ها در جمله، بیشتر بخوانید.

گرامر مضاف و مضاف الیه در انگلیسی (Noun Modifiers)

یکی از مباحث کاربردی در گرامر انگلیسی، مضاف و مضاف‌الیه است که در این مقاله برای شما توضیح داده می‌شود.

آموزش گرامر ‌Mitigator ها در زبان انگلیسی

در این درس با Intensifiers و Mitigators و کاربرد آن‌ها آشنا می‌شوید.

کاربرد کمیت‌سنج‌ها یا quantifiers همراه با اسامی غیر قابل شمارش

با کاربرد کمیت‌سنج‌ها چقدر آشنا هستید؟ همراه ما باشید تا اطلاعات مفیدی در این خصوص کسب کنید.

کاربرد Each و Every در انگلیسی

در این مقاله با کاربردهای درست Each و Every آشنا می‌شوید.

آموزش گرامر اسم‌ها در زبان انگلیسی (noun)

اسم‌ها یکی از پرکاربردترین انواع کلمات در زبان انگلیسی هستند. در این مقاله با دسته‌بندی و روش استفاده از آن‌ها در جمله آشنا می‌شوید.

آموزش اسامی مرکب در زبان انگلیسی

بعضی از اسم‌ها از دو یا چند کلمه تشکیل شده‌اند که به آن‌ها اسامی مرکب گفته می‌شود. در این درس بیشتر با این اسم‌ها آشنا می‌شویم.

آموزش اسم‌سازی در زبان انگلیسی (Nominalization)

در این مقاله با اسم‌سازی و نکات گرامری آن در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید.

گرامر اسم‌ مفرد و اسم جمع در زبان انگلیسی

در این مقاله با نکات گرامری درباره‌ی اسم‌ مفرد و اسم جمع در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید.

گرامر اسم جمع در زبان انگلیسی (Collective noun)

اسم‌های جمع اسم‌هایی هستند که به مجموعه‌ای از افراد یا اشیا اطلاق می‌شوند. در این مقاله با این اسامی بیشتر آشنا می‌شوید.

اسامی و صفات ملکی در انگلیسی

در زبان انگلیسی، از اسم و صفت ملکی برای بیان مالکیت استفاده می‌شود. برای آشنایی بیشتر با این واژه‌ها و قوانین استفاده از آن‌ها با ما همراه باشید.