جملات کوتاه

در این دوره می‌توانید صفر تا صد گرامر جملات کوتاه در زبان انگلیسی را یاد بگیرید.