حال ساده در زبان انگلیسی

با خواندن این مقاله، تمامی نکات مهم در مورد گرامر زمان حال ساده را خواهید آموخت و دیگر در استفاده از آن مشکلی نخواهید داشت.

زمان حال ساده.jpg

یادگیری زمان‌های مختلف و به‌کارگیری آن‌ها همیشه یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های آموزش زبان انگلیسی است. در زبان انگلیسی، هر یک از زمان‌های حال، گذشته و آینده در شکل‌های ساده، استمراری و کامل مورد استفاده قرار می‌گیرند. اینکه زمان حال ساده چیست و در چه مواقعی کاربرد دارد، موضوعی است که در این مقاله به توضیح آن می‌پردازیم؛ با ما همراه شوید.

از حال ساده چه زمانی استفاده می‌کنیم؟

همان‌طور که از اسم این زمان مشخص است، از حال ساده برای بیان اتفاقاتی که در زمان حال رخ می‌دهد استفاده می‌کنیم. در واقع از زمان حال ساده برای بیان موارد زیر استفاده می‌شود:

 • بیان عادت‌ها و کارهایی که همیشه انجام می‌شوند؛

 • بیان واقعیت‌های تغییرناپذیر؛

 • بیان حقایق کلی و موضوعات علمی؛

 • بیان عواطف، احساسات و آرزوهای فردی؛

 • بیان دستورالعمل‌ها، آدرس و غیره؛

 • بیان داستان‌ها، گزارشات ورزشی و غیره؛

 • بیان اتفاقی که در آینده قرار است رخ بدهد؛

 • بیان اتفاقی که در گذشته رخ داده است.

در ادامه هر یک از این موارد را با بیان مثال توضیح می‌دهیم تا بتوانید با زمان حال ساده و کاربرد آن بهتر آشنا شوید. البته قبل از آن بهتر است ساختار حال ساده را بیاموزید.

ساختار زمان حال ساده

ساختار حال ساده.jpg

در حالت کلی برای ایجاد جملات مختلف در زمان حال ساده ما به فرمول زیر نیاز داریم:

Subject + simple present verb + the rest of the sentence

(فاعل + فعل زمان حال ساده + باقی جمله)

برای استفاده از فعل در زمان حال ساده، ما باید به فاعل جمله توجه داشته باشیم. اگر فعل ما یکی از ضمایر I ، you ، we و یا they باشد؛ ما از شکل ساده فعل یعنی همان مصدر بدون to استفاده می‌کنیم. اگر فاعل جمله سوم شخص مفرد بوده و یا به‌یکی از ضمایر she ، he ، و یا it اشاره داشته باشد باید به‌انتهای فعل s و یا es اضافه کنیم .

معمولا وقتی افعالی به حروف sh ، ch ، ss ، z ، th ، gh ، o و یا x ختم می‌شود به‌جای s به‌انتهای آن‌ها es می‌افزاییم. علاوه بر این، بهتر است بدانید که معمولا وقتی فعلی به‌حرف s و یا z ختم می‌شود؛ باید یک s و یا z دیگر به‌انتهای فعل افزوده و پس از آن es را اضافه کنیم. مثال:

I/ You/ We/ They eat lunch.

She/ He/ It eats lunch.

و یا

I/ You/ We/ They watch TV.

She/ He/ It watches TV.

و یا

I/ You/ We/ They do exercises.

She/ He/ It does exercises.

نکته : ناگفته نماند که برخی از افعال برای این‌که در حالت سوم شخص زمان حال ساده استفاده شوند علاوه بر گرفتن s و یا es، ساختارشان نیز تغییر خواهد کرد. این مورد در افعالی به‌چشم می‌خورد که به حرف y ختم می‌شوند. اگر قبل از y یک حرف مصوّت و یا صدادار (که شامل a، e، i، o، u است) داشته باشیم؛ y دست نخورده باقی می‌ماند . اگر قبل از y حرف صامت و یا بی‌صدا داشته باشیم؛ باید y را به i تبدیل کرده و پس از آن es را بیفزاییم. به‌عنوان مثال:

try = tries

buy = buys

study = studies

enjoy = enjoys

reply = replies

pay = pays

نکته دیگری که باید مدنظر قرار دهیم، توجه به افعال بی‌قاعده در زمان حال ساده است. درخصوص فعل have در نظر داشته باشید که برای سوم شخص مفرد از این فعل به‌شکل has استفاده می‌شود. هم‌چنین فعل be نیز یک فعل بی‌قاعده در زمان حال ساده محسوب شده که برای اول شخص مفرد به‌شکل am ، برای سوم شخص مفرد به‌صورت is و برای دیگر ضمایر به‌صورت are به‌کار برده می‌شود. مانند:

 • I/ you/ we/ they have dinner.

 • She/ he/ it has dinner.

 • I am sick.

 • You/ we/ they are sick.

 • She/ he/ it is sick.

منفی کردن حال ساده

منفی کردن زمان حال ساده.jpg

تا به‌این‌جای کار با ساختار جملات مثبت حال ساده آشنا شدیم؛ حال می‌خواهیم به شما روش منفی کردن زمان حال ساده را توضیح دهیم. برای منفی کردن ساختار حال ساده باید از افعال کمکی don’t و doesn’t استفاده کنیم. فعل کمکی don’t مخفف do not بوده و doesn’t نیز مخفف does not لست.

اگر فاعل جمله ما به یکی از ضمایر I ، you ، we و یا They اشاره داشته باشد از don’t برای منفی کردن جمله استفاده می‌کنیم. درکنار آن اگر فاعل جمله ما بیان‌گر یکی از ضمایر she ، he و یا it باشد باید از doesn’t برای منفی کردن جمله کمک بگیریم.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که بعد از افعال کمکی don’t و doesn’t فعل باید به‌صورت ساده بیاید . این یعنی s و یا es که به‌انتهای افعال مربوط به سوم شخص مفرد اضافه شده؛ حذف می‌شود و فعل بدون هیچ پسوند و پیشوندی استفاده می‌شود. به‌صورت کلی ساختار جملات منفی حال ساده به‌شکل زیر است:

Subject + don’t/ doesn’t + infinitive without to

(فاعل + فعل کمکی don’t و یا doesn’t + مصدر بدون to و یا همان شکل ساده فعل)

مثال:

I/ You/ We/ They don’t eat lunch.

She/ He/ It doesn’t eat lunch.

یا

I/ You/ We/ They don’t do exercises.

She/ He/ It doesn’t do exercises.

و یا

I/ You/ We/ They don’t go to the park.

She/ He/ It doesn’t go to the park.

نکته: درخصوص منفی کردن افعال to be در زمان حال ساده باید not بعد از am ، is و یا are اضافه کنیم. به‌عنوان مثال:

 • I am not home.

 • They are not (aren’t) policemen.

 • He is not (isn’t) rich.

سوالی کردن حال ساده

سوالی کردن زمان حال ساده.jpg

حال که با جملات مثبت و منفی زمان حال ساده آشنا شدید؛ بد نیست بدانید که برای سوالی کردن زمان حال ساده باید به‌چه روشی عمل کنیم. اگر بخواهیم جملات حال ساده را سوالی کنیم باید از افعال کمکی do و یا does استفاده کنیم. از فعل کمکی do برای فاعل‌های I ، you ، we و یا they استفاده می‌کنیم و does را برای فاعل‌های she ، he و یا it به‌کار می‌بریم.

در این مورد نیز هم‌چون ساختار منفی باید توجه داشته باشید که فعل بعد از این افعال کمکی به‌صورت ساده و یا همان مصدر بدون to آمده و دیگر برای سوم شخص مفرد s و یا es نمی‌گیرد. به‌طور کلی ساختار سوالی زمان حال ساده به‌شکل زیر است:

Do / Does + subject + infinitive without to?

(فعل کمکی do و یا does + فاعل + مصدر بدون to و یا همان شکل ساده فعل؟)

به‌عنوان مثال:

 • Do I go to the park? Yes, you do. / No, you don’t.

 • Do you go to the park? Yes I do. / No, I don’t.

 • Do we go to the park? Yes, you do. / No, you don’t.

 • Do they go to the park? Yes, they do. / No, they don’t.

 • Does she go to the park? Yes she does. / No she doesn’t.

 • Does he go to the park? Yes he does. / No, he doesn’t.

 • Does it go to the park? Yes, it does. / No, it doesn’t.

نکته : در مورد سوالی کردن افعال to be در زمان حال ساده؛ دیگر نیاز به استفاده از افعال کمکی do و یا does نداشته و خود افعال to be را به‌کار می‌بریم. مثال:

Is he a doctor? Yes, he is./ No, he isn’t.

Are you home? Yes, I am. / No, I’m not.

در خصوص سوالی کردن حال ساده با wh-question ها (هم‌چون where, when, what, how و غیره) نیز ابتدا باید جمله را به‌صورت ساده سوالی کنید و سپس واژه‌ای که مرتبط با کلمه پرسشی بوده را حذف کرده و به‌جای آن کلمه پرسشی را در ابتدای سوال قرار دهیم. درنهایت باید ساختار زیر را به‌کار ببرید:

Wh-question + do/ does + subject + infinitive without to?

( جملات پرسشی + فعل کمکی do/ does + مصدر بدون to و یا شکل ساده فعل؟)

مثال:

 • Where do you go? I go to school.

 • Where does she go? She goes to the park.

 • What do they do? They do exercises.

 • What does he do? He does his homework.

 • When do we have lunch? You have lunch at 8a.m.

 • When does the cat sleep? The cat (it) sleeps at 6p.m.

در مورد کلمه پرسشی who اوضاع کمی متفاوت است. اگر بخواهیم با who فاعل جمله را مورد سوال قرار دهیم؛ فقط کافیست فاعل را حذف کرده و به‌جای آن who بگذاریم و هیچ تغییری در ساختار جمله و فعل آن ایجاد نکنیم. مثال:

جمله خبری:

She loves traveling around the world.

جمله سوالی:

Who loves traveling around the world?

اگر who برای سوال درمورد مفعول جمله به‌کار برده شود و درواقع به‌نوعی جایگزین کلمه پرسشی whom باشد باید از ساختاری که برای ساید wh-questionها توضیح دادیم استفاده کنید. مثال:

I love her.

Who (whom) do you love?

She talks to her son.

Who (whom) does she talk to?

مجهول کردن زمان حال ساده

مجهول کردن زمان حال ساده.jpg

حال که ساختار جملات مثبت، منفی و سوالی حال ساده را آموختید؛ بهتر است با حالت مجهول آن نیز آشنا شوید. جملات مجهول جملاتی هستند که در آن‌ها عمل انجام شده مهم‌تر از فاعل یا کننده کار است. از این رو، مفعول جمله، در جایگاه فاعل قرار گرفته و فعل جمله مجهول می‌شود.. در این نوع جملات یا فاعل اصلی به‌کلی حذف می‌شود و یا در انتهای جمله پس از by ذکر می‌شود.

برای مجهول کردن زمان حال ساده باید از افعال to be (شامل am، is و یا are) استفاده کنیم. این فعل to be را با توجه به فاعل جمله مجهول انتخاب می‌کنیم. برای اول شخص مفرد (یا همان I) از am استفاده کرده؛ برای سوم شخص مفرد (یا همان she، he و it) فعل is را به‌کار می‌بریم و برای سایر ضمایر (هم‌چون we، you و they) از are استفاده می‌کنیم.

در ساختار مجهول، پس از فعل to be نیاز به شکل سوم فعل یا همان past participle (که به‌اختصار به آن pp می‌گویند) داریم. درنتیجه فرمول ساختار مجهول حال ساده به‌صورت زیر است:

Subject of passive tense + am/ is/ are + pp + (by someone or something)

(فاعل ساختار مجهول + فعل کمکی am ، is و یا are + شکل سوم فعل + (توسط کسی یا چیزی))

نکته : بخش by someone or something اختیاری بوده و می‌توان آن را حذف کرد. مثال:

 • My car is washed (by Car Wash).

 • ماشینم شسته شد. (توسط کارواش)

در مثال فوق، جمله معلوم به‌صورت Car Wash washes my car. بوده است. اما از آن‌جایی که عمل شسته شدن ماشین در ارجحیت نسب به فاعل آن (یعنی کارواش) بوده؛ جمله به حالت مجهول بیان شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید my car مفعول جمله اصلی بوده که در ساختار مجهول در نقش فاعل قرار گرفته است. فعل to be را با توجه به فاعل جمله مجهول که my car (یا it) است انتخاب کرده و بعد شکل سوم فعل wash که washed است را می‌آوریم.

 • I'm chosen to be next year’s candidate (by the parliament).

 • من برای کاندیدای سال آینده شدن (توسط مجلس) انتخاب شدم.

 • They are punished because of their bad behavior (by their mother.)

 • آن‌ها به‌دلیل رفتار بدشان، (توسط مادرشان) تنبیه می‌شوند.

تاکید در زمان حال ساده

تاکید در زمان حال ساده.jpg

گاهی ما قصد داریم روی انجام کاری یا اتفاق افتادن عملی تاکید بیش‌تری داشته باشیم. در این صورت برای تاکید بیش‌تر در جملات مربوط به زمان حال ساده، می‌توانیم do و یا does را قبل از فعل اصلی در جملات مثبت بیاوریم. در این حالت تاکید روی فعل یا عمل انجام شده بیش‌تر می‌شود. درنظر داشته باشید که فعل بعد از do و does در چنین جملاتی به‌شکل ساده و بدون پسوند s و یا es می‌آید. ساختار این جملات به‌صورت زیر خواهد بود:

Subject + do/ does + infinitive without to

(فاعل + فعل کمکی do و یا does + مصدر بدون to و یا شکل ساده فعل)

همان‌طور که می‌دانید از do برای فاعل I، you، we و یا they استفاده کرده و does را برای فاعل he، she و یا it به‌کار می‌بریم. مثال:

 • I say you.

 • بهت می‌گویم.

 • I do say you.

 • قطعا بهت می‌گویم.

 • She goes to school on Mondays.

 • او دوشنبه‌ها به مدرسه می‌رود.

 • She does go to school on Mondays.

 • او دوشنبه‌ها قطعا به مدرسه می‌رود.

کاربرد زمان حال ساده

Simple-present-tense.jpg

همان‌طور که در ابتدای این مقاله اشاره کردیم از زمان حال ساده بیش‌تر برای اشاره به حقایق موجود، وقایع غیرقابل تغییر، بیان عادات و غیره استفاده می‌کنیم. در این بخش قصد داریم هریک از کاربردهای زمان حال ساده را با ذکر مثال به شما توضیح دهیم.

زمان حال ساده برای بیان عادات

اگر ما کاری را به‌طور مرتب و تکراری انجام می‌دهیم؛ می‌توانیم برای بیان آن از حال ساده استفاده کنیم. مثلا اگر هر روز به مدرسه می‌رویم؛ هفته‌ای دوبار ورزش می‌کنیم؛ عادت داریم جمعه‌ها به سینما برویم و غیره؛ در این حالت می‌توانیم از حال ساده استفاده کنیم. در این ساختار می‌توانید از قیودی هم‌چون موارد زیر استفاده کنیم:

 • Every day, every night, every week, every month, every other day , etc.

 • هرروز، هرشب، هرهفته، هرماه، روز درمیان و غیره.

 • On Saturdays/ Sundays/ Mondays/ Tuesdays, weekends , etc.

 • شنبه‌ها، یک‌شنبه‌ها، دوشنبه‌ها، سه‌شنبه‌ها، آخر هفته‌ها و غیره.

 • Always, never, usually, often. hardly ever, sometimes , etc.

 • همیشه، هرگز، معمولا، اغلب، به‌ندرت، گاهی اوقات و غیره.

 • Once a week, twice a week, three times a month , etc.

 • یک‌بار در هفته، دوبار در هفته، سه‌بار در ماه و غیره.

توجه داشته باشید که از حال ساده برای اعمالی که به‌طور مرتب و یا برطبق عادت و برنامه انجام می‌دهیم استفاده می‌کنیم نه کاری که در حال حاضر مشغول انجام آن هستیم. برای کاری که در لحظه انجام می‌دهیم زمان حال استمراری را به‌کار می‌بریم. مثال:

 • I go to school every day.

 • من هرروز به‌مدرسه می‌روم.

 • He studies English on Thursdays.

 • او پنجشنبه‌ها زبان انگلیسی مطالعه می‌کند.

 • They always wake up at 8 a.m.

 • آن‌ها همیشه ساعت 8 صبح بیدار می‌شوند.

 • She does aerobics three times a week.

 • او سه‌بار در هفته ایروبیک انجام می‌دهد.

زمان حال ساده برای بیان موقعیت‌های غیرقابل تغییر

اگر بخواهید در مورد مسائل و حقایقی صحبت کنید که دائمی بوده و تغییر نمی‌کند؛ می‌توانید از زمان حال ساده کمک بگیرید. مثلا در مورد قوانین ریاضی که اثبات شده و غیرقابل تغییر هستند می‌توانید از این زمان استفاده کنید. مثال:

 • Ten times ten makes one hundred. (10×10=100)

 • ده ضربدر ده مساوی است با صد.

There is always a holiday on the last Monday in August in the UK.

 • همیشه در بریتانیا آخرین دوشنبه‌ آگوست تعطیل است.

 • The Earth revolves around the Sun.

 • زمین دور خورشید می‌چرخد.

از حال ساده برای صحبت در مورد حقایق کلی‌ای که فکر می‌کنیم درحال حاضر درست و دائمی هستند نیز استفاده می‌کنیم.

 • I really love my job.

 • من واقعا شغلم را دوست دارم. (الان دوست دارم شاید در آینده نظرم عوض شد).

 • Ms. Clare doesn’t teach me but she teaches my sister.

 • خانم کلیر به من درس نمی‌دهد، بلکه به خواهرم درس می‌دهد.

 • Do you live in Glasgow? My cousin lives there too.

 • آیا در گلاسگو زندگی می‌کنی؟ دخترعموی من هم آن‌جا زندگی می‌کند.

 • Spiders don’t frighten me.

 • عنکبوت‌ها مرا نمی‌ترسانند.

 • Martha does what she wants. No one tells her what to do.

 • مارتا کاری که می‌خواهد را انجام می‌دهد. هیچ‌کس به او نمی‌گوید که چه کند.

زمان حال ساده برای بیان حقایق کلی

حال ساده برای بیان حقیقت.jpg

اگر قصد بیان حقایق کلی و یا واقعیت‌های علمی را دارید که در هر زمانی حقیقت داشته و درست عمل می‌کند؛ می‌توانید این جملات را با حال ساده بیان کنید. درواقع، موضوعات علمی و حقایقی که در مورد خودتان و یا دیگران وجود دارد را می‌توانید با این زمان به‌تصویر بکشید. به‌عنوان مثال:

 • Water boils at 100 degree centigrade.

 • آب در 100 درجه سانتیگراد می‌جوشد. (بیان یک واقعیت علمی)

 • I work in an office.

 • من در یک دفتر کار می‌کنم. (بیان حقیقت درباره خودتان)

 • She is a nurse.

 • او یک پرستار است. (بیان واقعیت درباره شخصی دیگر).

 • Smoking hurts your lungs.

 • سیگار کشیدن به ریه‌های شما آسیب می‌رساند. (بیان حقیقت علمی)

 • Time passes very quickly when you get older.

وقتی سنت بالاتر می‌رود زمان خیلی سریع می‌گذرد.

توجه داشته باشید که از زمان حال ساده برای بیان حقایق و واقعیت‌های ثابت و دائمی استفاده می‌کنیم. اگر بخواهیم اشاره به حقیقتی موقت داشته باشیم و یا کاری که درحال حاضر درحال انجامش هستیم را بیان کنیم می‌توانیم زمان حال استمراری را به‌کار ببریم. مثال:

She lives with her parents.

او با والدینش زندگی می‌کند. (بیان یک حقیقت دائمی و کلی)

She is living with her parents.

او با والدینش زندگی می‌کند. (بیان اتفاقی موقت. در این مثال ما انتظار تغییر شرایط را داریم و او الان و موقتا با والدینش زندگی می‌کند)

زمان حال ساده برای بیان عواطف و احساسات

اگر بخواهید عواطف و احساسات خود را بیان کنید؛ می‌توانید زمان حال ساده را به‌کار ببرید. درنظر داشته باشید علاوه بر بیان عواطف و احساسات؛ نمی‌توان برخی از افعال را به‌شکل حال استمراری به‌کار برد. به‌همین دلیل باید از آن‌ها در زمان حال ساده به‌جای حال استمراری استفاده کنیم. این افعال شامل موارد زیر هستند:

افعالی که بیان‌گر احساسات و عواطف افراد هستند هم‌چون like ، hate ، admire ، detest ، adore ، respect ، dislike و غیره. مثال:

Some children hate playing any sport.

برخی از کودکان از هرگونه ورزش متنفر هستند.

افعالی که مربوط به فرآیندهای ذهنی هستند هم‌چون Know ، suppose ، think ، understand و غیره. مثال:

You could ask Greg if he can help. He knows a bit about cars.

می‌تونی از جورج کمک بخوای. او درمورد ماشین کمی اطلاعات داره.

افعالی که ویژگی‌های دائمی کسی یا چیزی را بیان می‌کنند هم‌چون consist ، last ، contain و غیره. مثال:

Those batteries don’t last very long.

اون باطری‌ها دوام زیادی ندارند.

Each chapter contains authentic reading texts and a variety of listening and speaking activities.

هر فصل شامل متون خواندنی معتبر و انواع فعالیت‌های شنیداری و گفتاری است.

افعال گفتاری (speech act verbs) که توصیف‌کننده عملی در گفتار هستند نظیر swear ، promise ، agree و غیره.

I swear I gave you back the keys.

قسم می‌خورم که کلیدها رو به تو پس دادم.

افعالی که برای بیان حواس مورد استفاده قرار می‌گیرد هم‌چون hear ، smell ، taste و غیره. مثال:

Horrible weather, isn't it? But I hear it’s going to get better at the weekend.

هوا خیلی بد است، نه؟ اما شنیده‌ام که آخر هفته بهتر می‌شود.

بیش‌تر اوقات از حال ساده همراه با افعال مربوط به حواس یا درک برای صحبت در مورد احساسات و عکس‌العمل‌هایی که درلحظه‌ صحبت کردن وجود دارند، استفاده می‌شود. مثال:

Do you think that meat is ok to eat? It doesn’t smell very good.

به‌ نظرت خوردن اون گوشت مشکلی نداره؟ بوی خوبی نداره.

Where does it hurt?

کجا درد می‌کنه؟

I don’t like the color. I think I look terrible.

رنگش رو دوست ندارم. فکر می‌کنم افتضاح به‌نظر می‌رسم.

It seems a bit quiet here. Where is everyone?

اینجا یکم ساکته. بقیه کجان؟

Don’t you believe me? It’s true, honestly.

حرفم رو باور نمی‌کنی؟ صادقانه بگم راست می‌گم.

زمان حال ساده برای دادن دستورالعمل و یا جهت

حال ساده برای بیان دستورالعمل و مسیر.jpg

معمولا برای دادن آدرس، مسیر و یا جهت‌های مختلف می‌توانید زمان حال ساده را به‌کار ببرید. هم‌چنین وقتی که دارید دستورالعمل خاصی را به فرد یا افرادی ارائه می‌دهید نیز این زمان کاربرد خواهد داشت. در این حالت معمولا از ordering words‌هایی نظیر first ، and ، then و غیره همراه با این کاربرد حال ساده استفاده می‌کنیم.

You take the train into the city center and then you take a number five bus. You don’t get off at the museum. You get off at the stop after the museum.

با قطار وارد مرکز شهر می‌شوید و سپس سوار اتوبوس شماره پنج می‌شوید. شما در موزه پیاده نمی‌شوید. در ایستگاه بعد از موزه پیاده می‌شوید. (بیان آدرس و مسیر)

So what you do is … you read the questions first and then you write down your answers in the box. You don’t write on the question paper.

بنابراین کاری که انجام می‌دهید این است که ... ابتدا سوالات را بخوانید و سپس پاسخ‌های خود را در کادر یادداشت کنید. (جواب‌ها را) روی برگه سوال ننویسید. (دادن دستورالعمل و راهنمایی)

زمان حال ساده برای بیان داستان و گزارش

اغلب اوقات گزارشگرهای ورزشی برای شرح مسابقه یا گزارش کارهایی که درحال حاضر رخ می‌دهد از زمان حال ساده استفاده می‌کنند. مثال:

Benjani fouls Cahill. Habsi takes the free kick, Caicedo shoots and O’Brien blocks.

بنجانی روی کیهیل خطا کرد. هابسی ضربه آزاد را می‌زند، کیسدو شوت می‌کند و اوبراین مهار می‌کند.

زمان حال ساده برای بیان آینده

حال ساده برای بیان آینده.jpg

 • حال ساده برای اشاره به وقایعی در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد که به دلیل واقعی بودن یا وجود یک برنامه یا جدول زمانی مشخص، قطعی هستند. پس می‌توانیم از حال ساده برای صحبت درمورد رویدادهایی که بخشی از برنامه‌ها یا جداول زمانی آینده هستند، استفاده می‌کنیم. به‌عنوان مثال:

Her birthday falls on a Friday next year.

سال دیگر تولدش جمعه می‌افتد. (بیان یک واقعیت در آینده)

She has her driving test next week, does she?

هفته‌ بعد آزمون رانندگی داره، مگه نه؟ (بیان یک قرار از پیش تعیین شده در آینده)

The train arrives at 20:12.

قطار ساعت 20:12 می‌رسد. (بیان یک موضوع در آینده به‌دلیل وجود جدول زمانی مشخص)

What time does their flight to Seoul leave?

پروازشان به سئول چه ساعتی می‌رود؟ (بیان یک برنامه مشخص در آینده)

 • علاوه بر این؛ بعد از کلماتی نظیر if ، as soon as ، before ، when ، until و یا whether از حال ساده برای ارجاعات آینده در جمله‌واره‌های وابسته استفاده می‌شود. مثلا:

We’ll come and pick you up as soon as you call.

به‌محض این‌که زنگ بزنی ما می‌آییم و سوارت می‌کنیم.

I will make dinner if she washes the dishes.

اگر او ظرف‌ها را بشوید من شام را آماده خواهم کرد.

We will be there before the train gets in.

قبل از این‌که قطار برسد آن‌جا خواهیم بود.

Sally will buy that car whether Andy likes it or not.

سالی آن ماشین را چه اندی بخواهد و چه نخواهد خواهد خرید.

I’ll call you when I get there.

وقتی برسم با شما تماس می‌گیرم.

زمان حال ساده برای بیان گذشته

حال ساده برای بیان گذشته.jpg

معمولا وقتی قصد داریم اتفاقاتی که قبلا به‌وقوع پیوسته است را طوری تعریف کنیم که گویی الان درحال رخ دادن هستند، از حال ساده برای اشاره به گذشته استفاده می‌کنیم. معمولا این حالت بیش‌تر در مواقع زیر پیش می‌آید:

تیتر اخبار

در اغلب روزنامه‌ها، مجلات و غیره، برای نوشتن تیتر اخبار (هرچند که این اتفاق از قبل اتفاق افتاده باشد) از زمان حال ساده استفاده می‌کنند. دقت کنید که در این حالت، تاکید روی ماجرا یا فوریت یک رویداد است. مثال:

Rebels attack government buildings.

حمله شورشیان به ساختمان دولت. (شورشیان به ساختمان دولت حمله می‌کنند)

German Finance minister resigns.

استعفای وزیر دارایی آلمان. (وزیر دارایی آلمان استعفا می‌کند).

نوشتار رسمی

معمولا در نوشتارهای رسمی، بیزینس و یا ارتباطات قانونی از زمان حال ساده برای اشاره به رویدادهای مهم در گذشته نیز استفاده می‌شود. مثال:

In spring 1984 the government is defeated and an election takes place. By the end of the year the strikes end.

در بهار 1984 دولت شکست می‌خورد و انتخابات برگزار می‌شود. تا پایان سال اعتصابات پایان می‌یابد.

I attach the original signed copies for your records.

نسخه‌های اصلی امضا شده را برای سوابق شما پیوست می‌کنم.

On behalf of the Society, and particularly those involved in medical work, I write to thank you for your kind gift of 20.000 pounds.

من این نامه را از طرف انجمن و به‌ویژه کسانی که در کار پزشکی فعالیت می‌کنند، می‌نویسم تا از شما به‌خاطر هدیه مهربانانه 20000 پوندیتان تشکر کنم.

داستان و یا لطیفه

اغلب برای توصیف مجموعه‌ای از کارها (یکی پس از دیگری) از حال ساده استفاده می‌کنیم. این حالت مخصوصا در داستان‌ها، خلاصه‌‌ داستان‌ها یا نقدها دیده می‌شود. برای نمونه، در مثال زیر نویسنده در رمانش مجموعه‌ای از رویدادها را نوشته است:

Alex doesn’t ring back at midnight … she waits till the morning to ring, and they get annoyed with Liz when she goes on … they know she’s got plenty of money by their standards …

الکس نیمه شب زنگ نمی‌زند... او تا صبح منتظر می‌ماند تا زنگ بزند، و وقتی لیز ادامه می‌دهد از دستش عصبانی می‌شوند... آن‌ها می‌دانند که او طبق استانداردهای آن‌ها پول زیادی دارد...

اگر قصد داشته باشیم داستان و یا لطیفه‌ای که در گذشته اتفاق افتاده این را بدیهی و آنی‌تر جلوه دهیم به‌گونه‌ای که مخاطب بتواند با آن ارتباط بیش‌تری برقرار کند می‌توانیم زمان حال ساده را برای بیان چنین روایاتی به‌کار یبریم. مثال:

It’s seven o’clock in the evening and an old woman walks slowly out of her garden and towards the bus stop. The soldier watches her and after a few minutes follows her.

ساعت هفت شب است و پیرزنی به‌آرامی از باغش بیرون می‌رود و به‌سمت ایستگاه اتوبوس می‌رود. سرباز او را تماشا می‌کند و پس از چند دقیقه او را تعقیب می‌کند. (بیان یک داستان)

A man walks into a restaurant with a monkey on his shoulder. The monkey says, “I’d like soup please.”

مردی با یک میمون روی شانه‌اش وارد رستوران می‌شود. میمون می‌گوید: «من سوپ می‌خواهم.» (بیان لطیفه)

نقل قول

اگر بخواهیم حرف و گفته کسی را در سخن خود نقل‌قول کرده و بیاوریم؛ می‌توانیم از حال ساده برای بیان نقل قولی که در گذشته بیان شده است استفاده کنیم. مثال:

It was only eleven o'clock and my mum says, "You’re late again." And I say, "No, I’m not." Then my dad starts to shout.

ساعت هنوز یازده بود و مامانم می‌گوید: «دوباره دیر آمدی». و من می‌گویم: «نه، نیامدم.» بعد بابام شروع کرد به داد زدن.

سخن پایانی

simple prsent tense-1.jpg

همان‌طور که ملاحظه کردید؛ در این مقاله ما زمان حال ساده را به‌طور کامل و با بیان تمام جزئیات برای شما توضیح دادیم و برای این‌که بهتر بتوانید با کاربرد آن در زبان انگلیسی آشنا شوید؛ مثال‌های متنوعی نیز به شما ارائه کردیم. به‌طور خلاصه زمان حال ساده برای بیان عادات و اتفاقات تکراری، حقایق کلی و واقعیات علمی، بیان داستان و گزارش، ارائه دستورالعمل و یا دادن جهت و مسیر، بیان عواطف و احساسات، بیان قرارهای مشخص و ثابت و غیره استفاده می‌شود.

علاوه بر این، روش ساخت جملات مثبت، منفی، سوالی، مجهول و تاکیدی زمان حال ساده را نیز برای شما توضیح دادیم و درکنار آن آموختید که افعال مختلف برای هر فاعل و ضمیر فاعلی به‌چه صورت استفاده می‌شود. با زبان‌شناس همراه باشید تا بتوانید سایر زمان‌های مختلف انگلیسی را به‌روشنی و به‌طور کامل بیاموزید.