اصطلاحات انگلیسی

در این دوره تمامی اصطلاحات و ضرب المثل های انگلیسی را به ترتیب حروف الفبا و همراه با مثال یاد می‌گیرید.