کاربرد و معنی bring out چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربرهای مختلف bring out آشنا شوید.

bring out.jpg

در این بخش شما را با معنی فعل عبارتی bring out آشنا کرده و با ذکر مثال، کاربرد آن را در جمله بیان می‌کنیم.

ترجمه و معنی bring out

به طور خلاصه ترجمه bring out در فارسی به معانی زیر است:

عرضه کردن؛

آشکار کردن؛

باز کردن؛

و غیره

کاربرد bring out

اگر زمانی محصول جدیدی را به بازار معرفی و عرضه کردید؛ می‌توانید از فعل bring out برای معرفی این محصول استفاده کنید. با این حال، به خاطر داشته باشید که این تنها کاربرد و معنی فعل bring out در جمله نیست. در ادامه، شما را با معانی و کاربردهای مختلف این phrasal verb انگلیسی آشنا خواهیم کرد. این فعل که معمولا به صورت bring something or someone out و یا bring out something در جملات دیده می‌شود با معانی زیر هم‌تراز خواهد بود:

  • شکافتن، باز کردن و یا توضیح دادن یک معنی و مفهوم؛
  • شکوفا کردن و یا باز کردن گل، شکوفه و غیره؛
  • انتشار دادن و یا درآوردن یک کتاب؛
  • عرضه کردن یک کالا؛
  • شناساندن و یا وارد صحنه کردن یک هنرپیشه؛
  • روی کسی را باز کردن ؛
  • کیفیت چیزی را آشکار و یا ظاهر کردن ؛
  • به وجود آوردن، خارج کردن، به ارمغان آوردن ؛
  • و یا به اعتصاب کشاندن.

تا به این‌جا با معانی مختلف فعل bring out آشنا شدید. حال باید بدانید که این فعل یکی از افعال بی‌قاعده انگلیسی است که برای بیان زمان گذشته و کامل آن باید از brought out در جملات استفاده کنید. علاوه بر این، اسم مصدر و یا gerund این فعل نیز bringing out خواهد بود. در ادامه، به شما مثال‌های متنوعی از معانی و کاربردهای مختلف این فعل در جمله ارائه خواهیم داد.

مثال برای فعل bring out

The sunshine will bring out the apple blossom.

نور خورشید شکوفه‌های سیب را شکوفا می‌کند. (باز می‌کند)

Danger brings out the best in him.

خطر بهترین او را ظاهر می‌کند. (آشکار می‌کند).

You bring the best out in me.

تو بهترین‌های مرا آشکار کردی.

I hear you have brought out a new edition of your book.

شنیده‌ام نسخه جدیدی از کتاب خود را منتشر کرده‌اید. (بیرون آورده‌اید).

Lily was brought out on stage by the applause.

لیلی با تشویق زیاد به صحنه آورده شد.

His book brought out some new facts about the war.

کتاب او، حقایق جدیدی را در مورد جنگ آشکار کرد.

A gifted teacher brings out the best in pupils.

یک معلم بااستعداد، بهترین‌ها را در دانش‌آموزانش شکوفا می‌سازد.