کاربرد و معنی call for چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف call for آشنا شوید.

call for.jpg

در این بخش شما را با معنی فعل عبارتی call for آشنا کرده و با ذکر مثال، کاربرد آن را در جمله بیان می‌کنیم.

ترجمه و معنی call for

به طور خلاصه ترجمه call for در فارسی به معانی زیر است:

ضرورت داشتن؛

خواستار چیزی شدن؛

دنبال کسی یا چیزی رفتن؛

و غیره

کاربرد call for

گاهی فرد یا سازمانی برای چیزی فراخوان داده و اعلام عمومی بر ضرورت و لزوم انجامش می‌کند. در این صورت می‌توانید از فعل call for برای بیان آن استفاده کنید. البته کاربرد و معنی call for به همین مورد ختم نمی‌شود و در ادامه معانی مختلف آن را به شما توضیح خواهیم داد. فعل call for که در لیست phrasal verbs انگلیسی است معمولا به صورت call for something or someone در جملات دیده می‌شود و به معنای ضرورت داشتن، ضروری بودن، ایجاب کردن، احساس نیاز کردن، لازم دانستن، نیازمند دانستن و یا مستلزم بودن است. علاوه بر این، می‌تواند به معنای دنبال کسی یا چیزی آمدن (رفتن) نیز باشد.

همچنین می‌توانید از این فعل به معنای خواستار چیزی بودن (یا شدن)، درخواست چیزی را داشتن، مطالبه چیزی را کردن، تقاضای چیزی را داشتن و یا خواهان چیزی بودن نیز استفاده کنید. در ادامه با ذکر مثال به شما کمک می‌کنیم تا بتوانید از این فعل در قالب جمله استفاده کنید.

فعل عبارتی call for جزو افعال باقاعده انگلیسی است که حالت گذشته و کامل آن called for خواهد بود و اگر به اسم مصدر و یا gerund آن نیاز داشتید می‌توانید از calling for استفاده کنید.

مثال برای فعل call for

· This job calls for someone with experience.

این کار به فردی با تجربه نیاز دارد.

· I'll call for you at noon and take you to the restaurant.

ظهر به دنبالت خواهم آمد و به رستوران می‌برمت.

· It's the sort of work that calls for a high level of concentration.

این نوعی کار است که به مستلزم تمرکز بالایی است.

· Members have called for his resignation.

اعضا، خواهان استعفای او شده‌اند.

· Talking that way to your parents just wasn’t called for.

این‌گونه صحبت کردن با والدینت ضروری نبود. (لازم نبود).

· They called for an investigation into how the investments were made and who is responsible.

آن‌ها خواستار تحقیق در مورد نحوه سرمایه‌گذاری‌ها و مسئول آن شدند.

· Someone's at the door, calling for the package.

یک نفر دم در به دنبال بسته آمده است.