کاربرد و معنی come around چیست؟

با ما همراه شوید تا با معانی و کاربردهای مختلف come around آشنا شوید.

come around.jpg

در این بخش شما را با معنی فعل عبارتی come around آشنا کرده و با ذکر مثال، کاربرد آن را در جمله بیان می‌کنیم.

ترجمه و معنی come around

به طور خلاصه ترجمه come around در فارسی به معانی زیر است:

سر زدن؛

تغییر عقیده دادن؛

به هوش آمدن؛

و غیره

کاربرد come around

اگر قصد دیدن یا ملاقات افراد (معمولا در خانه آن‌ها‌) را دارید؛ می‌توانید برای بیان این کار از فعل come around استفاده کنید این فعل که در لیست افعال عبارتی و یا phrasal verbs انگلیسی جای دارد در فارسی می‌تواند به معنای سر زدن به کسی، دیدن کسی، به دیدار کسی رفتن و یا ملاقات کسی رفتن (در منزل یا محل کارش) باشد. علاوه بر این، از come around می‌توانید به معنی تغییر عقیده دادن، نظر خود را عوض کردن، موافقت کردن، سر عقل آمدن، کوتاه آمدن، به هوش آمدن، دوباره تکرار شدن و یا مکررا اتفاق افتادن نیز استفاده کنید. می‌توانید از این فعل به صورت come around to something، come around for something و یا come around to doing something نیز استفاده کنید. در ادامه با مطالعه مثال‌هایی که به شما ارائه داده‌ایم و ترجمه آن‌ها می‌توانید بهتر متوجه معنی و کاربرد این فعل در جمله شوید.

فعل عبارتی come around یکی از افعال بی‌قاعده انگلیسی است که زمان گذشته آن came around خواهد بود و حالت کامل و یا شکل سوم آن نیز come around می‌شود. برای اسم مصدر (gerund) و یا حالت استمراری این فعل نیز می‌توانید از coming around را به کار ببرید.

مثال برای فعل come around

· She hesitated for a long time, but eventually we got Lynn to come around****.

او برای مدتی طولانی مردد بود و سرانجام مجبورش کردیم نظرش را عوض کند. (تغییر عقیده بدهد؛ کوتاه بیاید).

· Finally, she came around to painting the kitchen.

بالاخره با رنگ کردن آشپزخانه موافقت کرد.

· You must come around to our place for a while.

باید گاهی به ما هم سر بزنی.

· Why don’t you come around for a visit?

چرا یه سر نمی‌زنی ببینی‌مون؟ (چرا برای دیدارمان نمی‌آیی؟)

· I was sure you would come around and see it my way.

مطمئن بودم که سر عقل می‌آیی و از دید من بهش نگاه می‌کنی.

· She hasn’t come around yet.

هنوز به‌هوش نیامده است.