داستان کوتاه انگلیسی از نویسندگان معروف

در این بخش می‌توانید از خواندن شاهکارهای نویسندگان معروف لذت ببرید.

داستان فرزند دزیره اثر کیت شوپن

در این بخش داستان فرزند دزیره اثر کیت شوپن را به شما ارائه خواهیم کرد.

داستان یکی از همین روزها اثر گابریل گارسیا مارکز

در این بخش داستان یکی از همین روزها اثر گابریل گارسیا مارکز را به شما ارائه خواهیم کرد.

داستان گل‌ ها اثر آلیس واکر

در این بخش داستان گل‌ ها اثر آلیس واکررا به شما ارائه خواهیم داد.

داستان سه سوال اثر لئو تولستوی

در این بخش داستان سه سوال اثر لئو تولستوی را به شما ارائه خواهیم کرد.

داستان تپه‌ هایی به مانند فیل‌ های سفید اثر ارنست همینگوی

در این بخش داستان تپه‌ هایی به مانند فیل‌ های سفید اثر ارنست همینگوی را به شما ارائه خواهیم کرد.

داستان شلیک به یک فیل اثر جورج اورول

در این بخش داستان شلیک به یک فیل اثر جورج اورول را به شما ارائه خواهیم کرد.

داستان «یک ساعت» اثر کیت چاپین

در این بخش داستان «یک ساعت» اثر کیت چاپین را به شما ارائه خواهیم کرد.

داستان قلب خبرچین اثر ادگار آلن پو

در این بخش داستان قلب خبرچین اثر ادگار آلن پو را به شما ارائه خواهیم دارد.

داستان خانه تسخیر شده اثر ویرجینیا وولف

در این بخش داستان خانه تسخیر شده اثر ویرجینیا وولف را به شما ارائه خواهیم کرد.