۱۰۲ اصطلاح رایج انگلیسی

دوره ۱۰۲ اصطلاح رایج انگلیسی

در رابطه با این دوره:

لهجه: امریکن/ در این دوره شیوه ی مکالمه و استفاده از ۱۰۲ اصطلاح رایج انگلیسی به همراه مثال و معنی را یاد می گیرید .

این دوره شامل 11 درس زیر است:

در این درس 13 اصطلاح رایج درباره پول و موضوعات مالی یاد می گیرید .

در این درس اصطلاحاتی درباره عشق و عاشقی یاد می گیرید.

در این درس اصطلاحاتی انگلیسی درباره غم و شادی یاد می گیرید .

در این درس اصطلاحات انگلیسی مرتبط با سلامت یاد می گیرید .

در این درس اصطلاحات درباره مسافرت کردن به شما آموزش داده می شود.

در این درس اصطلاحاتی درباره کار یاد می گیرید .

در این درس اصطلاحات درباره دوستی یاد می گیرید .

در این درس اصطلاحاتی درباره رویاها و آرزوها یاد می گیرید .

در این درس اصطلاحاتی درباره زمان یاد می گیرید .

در این درس اصطلاحاتی درباره تصمیم گیری یاد می گیرید .

در این درس اصطلاحات رایج در موضوعات مختلف یاد می گیرید .