آموزش حروف الفبای انگلیسی + مثال، تلفظ و ویدئو

آموزش حروف الفبای انگلیسی و نکات مربوط به آن، موضوع اصلی این مقاله از زبانشناس است؛ با ما همراه باشید تا نحوه صحیح تلفظ، نکات نگارشی، استثنائات و مثال‌های مختلفِ الفبای انگلیسی را بررسی کنیم.

زهرا بهنیا
زهرا بهنیا
ماه گذشته آپدیت شد 
alphabet-1.jpg

حروف الفبا، علامت‌هایی قراردادی هستند که برای مکتوب کردن اصواتِ زبان به کار می‌روند. الفبای لاتین، از پرکاربردترین انواع الفبا در سراسر دنیا به شمار می‌رود. آموزش حروف الفبای انگلیسی و نکات مربوط به آن، موضوع اصلی این مقاله از زبانشناس است؛ با ما همراه باشید تا نحوه صحیح تلفظ، نکات نگارشی، استثنائات و مثال‌های مختلفِ الفبای انگلیسی را بررسی کنیم.

1.jpg

اهمیت آموزش حروف الفبای انگلیسی

در آموزش حروف الفبای انگلیسی، دانستن نکات مربوطه، به عنوان یک اصل پایه‌ای و مهم است؛ در صورتی که اصول اولیه به خوبی فراگرفته شود، فرایند یادگیری آسان‌تر می‌شود. تشخیص تلفظ درست واژگان و نیز املای صحیح هریک، از مهم‌ترین مزایای یادگیری حروف الفبای انگلیسی به شمار می‌رود.

تعداد حروف الفبای انگلیسی

حروف الفبای زبان انگلیسی دارای 26 حرف اصلی است که هر یک از این حروف، دارای دو شکل نوشتاری کوچک و بزرگ هستند.

2.png

آموزش حروف الفبای انگلیسی به ترتیب، همراه با تلفظ

در جدول زیر حروف الفبای انگلیسی به ترتیب و با تلفظ قرار داده شده است. در بخش‌های بعدی ضمن بررسی نکات مهم تلفظی، با ذکر مثال به هر یک از حروف خواهیم پرداخت.

نام حروفحروف کوچکحروف بزرگشماره حروف
اِیaA1
بیbB2
سیcC3
دیdD4
ایeE5
اِفfF6
جیgG7
اِیچhH8
آیiI9
جِیjJ10
کِیkK11
اِلlL12
اِمmM13
اِنnN14
اُoO15
پیpP16
کیوqQ17
آرrR18
اِسsS19
تیtT20
یوuU21
ویvV22
دابلیوyW23
اِکسxX24
وایyY25
زِدzZ26

چند نکته در الفبا انگلیسی

به حرف Z در انگلیسی آمریکایی «زی» و در انگلیسی بریتانیایی «زِد» گفته می‌شود.

حرف E را می‌توان پرکاربردترین حرف الفبا انگلیسی دانست؛ به طوری که از هر 8 واژه انگلیسی یک واژه شامل این حرف است.

آخرین حرف الفبای انگلیسی یعنی Z ، کم‌کاربردترین حرف در این الفبا محسوب می‌شود.

لینک دانلود 10 آهنگ برای حفظ کردن الفبای انگلیسی

معمولا یادگیری با ریتم و آهنگ به ماندگاری مطالب در ذهن کمک بیشتری می‌کند، برای حفظ کردن الفبای انگلیسی با استفاده از ویدیو وآهنگ می‌توانید از اپلیکیشن زبانشناس استفاده کنید. همچنین جهت دانلود آهنگ‌های کودکانه و شاد، برای یادگیری الفبا می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید.

مثال برای حروف الفبای انگلیسی به همراه تلفظ

هر یک از حروف الفبا انگلیسی می‌تواند نماینده بیش از یک تلفظ و آوا باشد. در این بخش انواع تلفظ الفبای انگلیسی به همراه مثال قرار داده شده است.

3.jpg

تلفظ و معنیمثالانواع تلفظ حروفحروف
اَپل (سیب) / آرم (بازو)A pple/ Armآ، اَAa
بایسیکِل (دوچرخه)B icycleبBb
سیتیزِن (شهروند)/ کانتری (کشور)C itizen/ Countryس، کCc
دِیت (خرما، تاریخ)D ateدDd
فان (شوخی)F unفFf
جینییِس (نابغه)/گلوبال (جهانی)G enius/ G lobalج، گGg
هُورس (اسب)H orseهHh
ایگنور (نادیده گرفتن)/ آیدِنتیتی (هویت)I gnore/ Identityایی، آیIi
جانگِل (جنگل)J ungleجJj
کینگ (پادشاه)K ingکKk
لاو (عشق)L oveلLl
ماذر (مادر)M otherمMm
نُوِل (رمان)N ovelنNn
بُن (استخوان)/ آکتُبِر (اکتبر)Bone/ Octoberاُ، آOo
پاکِت (جیب)P ocketپPp
کویین (ملکه)Q ueenکQq
رِین (باران)R ainرRr
سان (خورشید)S unس، زSs
تی (چای)T eaتTt
بول (گاو نر)/ آندِر (زیر)/ یونیورسیتی (دانشگاه)Bull/ Under/ Universityاو، آ، یوUu
والیِم (بلندی صدا)V alumeوVv
واتِر (آب)W aterوWw
زایلِفُن (ساز زیلوفون)/ سیکس (شش)/انگزایِتی (دلواپسی)X ylophone/ six/ Anxiety/ز، کس، گزXx
جِم (باشگاه ورزشی)/ بای (به وسیله)Gym/ Byای، ی، آیYy
مازِل (پوزه)MuzzleزZz

نکته: جالب است بدانید هر یک از حروف الفبای انگلیسی می‌تواند نماینده بیش از یک صدا باشد یا یک صدای واحد ممکن است به وسیله حروف مختلفی نمایش داده شود؛ مثلا حرف c در الفبای انگلیسی می تواند نمایانگر صدای «ک» یا «س» باشد. مثل:

معنیتلفظواژه
فنجانکاپc up
جشن، مراسمسِرِمُنیc eremony

یا مثلا صدای «ک» می‌تواند توسط دو حرف «C» و «k» نمایش داده شود. مثل:

معنیتلفظواژه
تاکسیکَبc ab
بچهکیدk id

کاربرد حروف بزرگ انگلیسی

اغلب حروف الفبای انگلیسی در متن‌ها به صورت کوچک نوشته می‌شوند اما در چندین مورد به جهت رعایت اصول نگارشی باید از حروف بزرگ استفاده کرد. در این بخش موارد استفاده حروف بزرگ در زبان انگلیسی را معرفی می‌کنیم:

4.jpg

I

اگر این کلمه به معنی «من» باشد، در هر جایی از جمله که قرار بگیرد، باید به صورت حرف بزرگ نوشته شود. مثل:

My friend and I went to the park.

من و دوستم به پارک رفتیم.

حروف مختصر

حروف مخفف شده بسیاری در زبان انگلیسی وجود دارد که ازجمله مواردی است که حتما باید با حروف بزرگ نوشته شود. مثل TOEFL که مخفف کلمات زیر است:

Test of English as a Foreign Language

آزمون انگلیسی به عنوان زبان خارجی

اسامی خاص و عام

Alex visited Azadi Square.

الکس از میدان آزادی بازدید کرد.

حرف آغاز کننده هر جمله

She is a teacher.

او یک معلم است.

حروف ترکیبی (digraph) در زبان انگلیسی

زمانی که برخی از حروف الفبا کنار هم قرار بگیرند، نشان‌دهنده یک صدای واحد هستند که با عنوان حروف ترکیبی یا digraph شناخته می‌شوند. در الفبای فارسی هم مثال‌های متعددی از حروف ترکیبی وجود دارد؛ مثل حروف «وا» در کلمه «خواهر» که نشان‌دهنده صدای «آ» در این واژه است.

5.jpg

در زبان انگلیسی هم چندین حروف ترکیبی وجود دارد که اکثرا با حرف «h» ساخته می‌شوند. در جدول زیر انواع حروف ترکیبی در زبان انگلیسی را معرفی می‌کنیم:

معنیتلفظمثالتلفظانواع حروف ترکیبی
ارزانچیپch eapچCh
دریای خزرخَزَرkh azarخKh
درخشیدنشاینsh ineشSh
عکسفوتوph otoفPh
ژیلا (نامی دخترانه)ژیلاzh ilaژZh
فکر کردنثینکth inkث، ذTh
روحگُوستgh ostغ (اگر Gh قبل از حروف صدادار بیاید).Gh
دشوارتافtoughف (اگر Gh بعد از حروف صدادار بیاید).
طبیعینَچرالnaturalچTu
احساس کردنفیلfeelای کشیدهEe
حالانَو°nowاَوOw
ماهمونmoonاُ کوتاه، اُ کشیدهOo
بیروناُتou tاُوOu
صبورپِیشِنتpatientشTi
ایستگاهستِیشِنstationشِنTion
تلویزیونتِلِویژِنTelevisionشِن، ژنSion
کبریتمَچMatchچtch
برنامه، جدول زمان‌بندیسکِجواِلscheduleجوdu

آموزش حروف الفبای انگلیسی با زبانشناس

اپلیکیشن زبانشناس برای آموزش هر یک از حروف الفبای انگلیسی، روش‌های جالبی در نظر گرفته است. برای این منظور دوره جامع آموزش الفبای زبانشناس، به صورت آموزش‌های موزیکال به همراه تمرین‌های جذابی طراحی‌شده است. پس از تسلط به الفبای انگلیسی، می‌توانید با استفاده از اپلیکیشن زبانشناس الفبای فونتیک انگلیسی را نیز از پایه بیاموزید.

سخن آخر

در این مقاله به‌طور مفصل به آموزش حروف الفبای انگلیسی پرداختیم. لازم به یادآوری است با حفظ کردن ترتیبِ الفبا انگلیسی نمی‌توان به تسلط خوبی در این زمینه رسید؛ بلکه این نوشتن و تمرین با مثال‌های متعدد است که یادگیری را عمیق و عمیق‌تر می‌کند. شما برای یادگیری بهتر حروف الفبای انگلیسی چه پیشنهادی دارید؟

دیدگاهتان را بنویسید