زهرا بهنیا

زهرا بهنیا

دانش‌آموخته ارشدِ بازاریابی گردشگری از دانشگاه تهران هستم. از نوشتن لذت می‌برم، مخصوصا اگر مخاطب هم با خوندن نوشته‌هام به جواب سوالش برسه.