حروف تعریف و تخصیص گرها

در این بخش می‌توانید صفر تا صد حروف تعریف و تخصیص گرها در زبان انگلیسی را یاد بگیرید.