افعال عبارتی با حرف U

در این بخش تمامی افعال عبارتی حرف U را به‌همراه توضیح و مثال برای شما بیان می‌کنیم.