افعال عبارتی با حرف Z

در این بخش تمامی افعال عبارتی حرف Z را به‌همراه توضیح و مثال برای شما بیان می‌کنیم.