سوال پرسیدن

در این دوره می‌توانید صفر تا صد گرامر سوال پرسیدن در زبان انگلیسی را یاد بگیرید.

Embedded question در زبان انگلیسی

سوالات ادغام‌شده یا Embedded questions سوالاتی هستند که در جمله یا سوالی دیگر ترکیب می‌شوند! با زبانشناس همراه باشید تا این نوع از سوالات را به صورت تمام و کمال بررسی کنیم.

آموزش سوالات کوتاه یا short questions در انگلیسی

سوالات کوتاه همانطور که از اسمشان پیدا است به سوالاتی گفته می‌شود که حاوی یک یا چند کلمه هستند. در این درس درباره آن‌ها بیشتر یاد بگیرید.

سوالات بله یا خیر yes / no questions

در این مقاله قصد داریم سوالات بله یا خیر در انگلیسی را بررسی کنیم

کلمات پرسشی یا Wh-questionها در زبان انگلیسی

استفاده از کلمات پرسشی یا Wh-question، قواعدی دارد که باید آن‌ها را یاد بگیرید تا بتوانید جملات سوالی را به درستی بیان کنید.

مطرح کردن سوال با افعال و حروف اضافه در زبان انگلیسی

سوال پرسیدن با افعال و حروف اضافه در انگلیسی را یاد بگیرید.

راه‌های طرح سوال در زبان انگلیسی

یادگیری این نکات مهم در مورد راه‌های طرح سوال در انگلیسی را از دست ندهید.