آموزش گرامر زمان حال کامل در انگلیسی + مثال

دانستن ساختار و کاربرد زمان حال کامل یکی از دردسرسازترین بخش‌های گرامر برای زبان‌آموزان است در این مقاله ساختار حال کامل را به‌همراه مثال توضیح می‌دهیم.

زمان حال کامل.jpg

انگلیسی هم‍چون دیگر زبان‌ها از ساختارهای زمانی متفاوتی تشکیل شده است. همان‌گونه که ما در زبان فارسی زمان‌هایی نظیر حال، گذشته، آینده، ماضی نقلی، ماضی بعید و غیره داریم؛ انگلیسی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. تفاوت یادگیری گرامر زبان انگلیسی و فارسی در این است که ما در یادگیری زبان مادری، خود را درگیر و مقید به دانستن دستور زبان نمی‌کنیم و درطی زمان و ضمن صحبت و تکرار این قواعد را به‌صورت ناخودآگاه می‌آموزیم. حال زمانی که می‌خواهیم زبان جدیدی نظیر انگلیسی را بیاموزیم؛ زمان بسیار زیادی را صرف یادگیری گرامر آن می‌کنیم و سعی نمی‌کنیم آن را به‌طور ناخودآگاه ملکه ذهن‌مان کنیم.

یکی از مهم‌ترین و درعین حال پرکاربردترین مباحث گرامری زبان انگلیسی، بحث زمان‌های مختلف و ساختارها و کاربردهای آن است. تا به‌حال زمان حال ساده و استمراری را به شما آموزش داده‌ایم و در این مقاله سعی ما در این است که به توضیح جامع زمان حال کامل و ساختار و کاربردهای مختلف آن بپردازیم.

از حال کامل چه زمانی استفاده می‌کنیم؟

اگرچه توقع داریم که زمان حال کامل مربوط به وقایعی در زمان حال باشد اما باید گفت که این زمان معمولا برای اعمال و وقایعی به‌کار برده می‌شود که از گذشته آغاز شده و تا به‌اکنون ادامه می‌یابد. حال خود عمل و یا اثر آن عمل ممکن است تا زمان حال همراه ما باشد. در نتیجه نمی‌توان از آن برای بیان اتفاقی که در یک تاریخ مشخص در گذشته افتاده و تمام شده است استفاده کرد. یا نمی‌توان هم‌چون زمان حال ساده برای بیان عادات و اعمال تکراری آن را به‌کار برد.

علاوه بر این، شما می‌توانید حال کامل را برای بیان تجربه‌ و یا کاری که در گذشته برای اولین بار انجام داده‌اید و یاد، خاطر و یا فکر آن هم‌چنان با شماست نیز استفاده کنید. در ادامه به‌طور دقیق هریک از کاربردهای زمان حال کامل را به‌همراه مثال‌های متنوع به‌شما توضیح خواهیم داد. ابتدا بهتر است با ساختار حال کامل آشنا شویم.

ساختار زمان حال کامل

ساختار حال کامل.jpg

برای ایجاد جملات مثبت زمان حال کامل ما نیاز به افعال کمکی have و یا has داریم. از have برای ضمایر و فاعل‌هایی که به I ، You ، We و they اشاره دارند استفاده می‌کنیم و has را برای She ، He و یا it به‌کار می‌بریم. علاوه بر این افعال کمکی ما به شکل سوم فعل یا همان past participle که به‌اختصار به آن pp می‌گویند نیز نیاز خواهیم داشت. درنتیجه به‌صورت کلی برای جملات حال کامل می‌توانید فرمول زیر را به‌کار ببرید.

Subject + have / has + past participle of the verb (pp) + rest of the sentence.

(فاعل + فعل کمکی have و یا has + قسمت سوم فعل یا همان pp + ادامه جمله)

معمولا زمان حال کامل را در فارسی به‌شکل ماضی نقلی ترجمه می‌کنیم. مثلا:

I/ You/ We/ They have gone.

من رفته‌ام / تو رفته‌ای (شما رفته‌اید) / ما رفته‌ایم / آن‌ها رفته‌اند.

She/ He/ It has gone.

(او مذکر، او مونث، آن و یا این) رفته است.

شما می‌توانید افعال کمکی have و has را با ضمایر فاعلی ترکیب کرده و به‌صورت مخفف از آن‌ها در جمله استفاده کنید. یعنی می‌توانید به‌جای I have، they have، she has، he has و غیره موارد زیر را به‌کار ببرید.

I’ve/ You’ve/ We’ve/ They’ve gone.

She’s/ He’s/ it’s gone.

نکته : توجه داشته باشید که ‘s بعد از ضمایری هم‌چون she، he، it و یا نام افراد را در ساختار حال کامل، با مخفف is اشتباه نگیرید. مثال:

She’s a doctor. = she is a doctor.

او دکتر است. (در این‌جا همان‌طور که ملاحظه می‌کنید ‘s به‌عنوان مخفف is به‌کار رفته است).

She’s visited Europe once. = she has visited Europe once.

او یک بار از اروپا دیدن کرده است. (در این جمله با توجه به فعل اصلی (visit) که به‌صورت pp آمده است (visited) متوجه می‌شویم که ساختار جمله مربوط به حال کامل بوده و ‘s مخفف has بوده است.)

درخصوص شکل سوم افعال نیز باید بدانید که افعال انگلیسی در دو دسته باقاعده و بی‌قاعده جای می‌گیرند. افعال باقاعده برای تبدیل شدن به زمان گذشته و کامل ed می‌گیرند هم‌چون موارد زیر:

Past participle (pp)Past tenseBase form of the verb
watchedWatchedWatch
cookedCookedcook
washedWashedwash
lookedLookedLook

افعال بی‌قاعده آن‌هایی هستند که برای تبدیل شدن به زمان گذشته و کامل، شکل آن‌ها تغییر خواهد کرد. تعداد این افعال کم نیست و باید شکل‌های مختلف آن‌ها را به‌خاطر بسپارید و حفظ کنید. مثل:

Past participle (pp)Past tenseBase form of the verb
boughtBoughtBuy
writtenWrotewrite
spokenspokespeak
soldsoldsell
runranrun

ناگفته نماند که برخی از فعل‌های انگلیسی نیز هستند که درگروه افعال بی‌قاعده جای داشته و هیچ تغییری در شکل آن‌ها در زمان‌های مختلف ایجاد نمی‌شود. هم‌چون موارد زیر:

Past participle (pp)Past tenseBase form of the verb
putputput
hithithit
readRead*Read
hurthurthurt

****نکته*: فعل read گرچه در حالت‌های مختلف به‌یک شکل نوشته می‌شود؛ اما تلفظ آن در زمان گذشته و کامل متفاوت خواهد بود. در شکل پایه و کامل فعل به‌صورت Read (ri:d) خوانده می‌شود و زمان گذشته آن Read (red) تلفظ خواهد شد.

حال توجه شما را به چند مثال ساده با ساختار حال کامل جلب می‌کنیم:

He has cooked the dinner.

او شام را پخته است.

We have eaten some Indian food.

ما غذای هندی خورده‌ایم.

They have lived here since1988.

آن‌ها از سال 1988 اینجا زندگی کرده‌اند.

She’s read that book twice.

او دو بار آن کتاب را خوانده است.

I’ve written that letter.

من آن نامه را نوشته‌ام.

The police have arrested the protesters.

پلیس‌ها، معترضان را دستگیر کرده‌اند.

Andy’s left the class.

اندی کلاس را ترک کرده است.

منفی کردن زمان حال کامل

منفی کردن زمان حال کامل.jpg

حال که با ساختار کلی جملات حال کامل آشنا شدید؛ بهتر است نحوه منفی کردن آن‌ها را نیز بیاموزید. برای منفی کردن جملات مربوط به زمان حال کامل ما به not بعد از افعال کمکی have و has نیاز داریم. در باقی قسمت‌های جمله هیچ تغییر دیگری لحاظ نمی‌شود. در حالت کلی می‌توانید فرمول زیر را برای جملات منفی در زمان حال کامل به‌کار ببرید:

Subject + have/ has + not + past participle of the verb (pp) + rest of the sentence.

(فاعل + افعال کمکی have و یا has + استفاده از not + شکل سوم فعل و یا همان pp + ادامه جمله)

در ساختار فوق می‌توانید not و افعال کمکی have و has را باهم ادغام کرده و از مخفف آن‌ها استفاده کنید. با این توضیح، مخفف have not می‌شود haven’t و علاوه بر این شما می‌توانید از hasn’t نیز به‌جای has not در جمله استفاده کنید. در حالت کلی می‌توانید موارد زیر را در جملات منفی به‌کار ببرید:

I/ You/ We/ They have not = I/ You/ We/ They haven’t = I’ve/ you’ve/ we’ve/ they’ve not

She/ he/ it has not = She/ he/ It hasn’t = She’s/ He’s/ It’s not

نکته: معمولا در انگلیسی آمریکایی از حالت مخفف ‘ve/ ‘s not استفاده نمی‌شود. یعنی مرسوم است که بگوییم I have not gone و یا I haven’t gone تا این‌که بگوییم I’ve not gone.

مثال:

I have not (haven’t) drunk any alcoholic drinks yet.

هنوز هیچ نوشیدنی الکلی ننوشیده‌ام.

She hasn’t (has not) been to Paris.

او پاریس نبوده است.

We haven’t (have not) studied Arabic. We’ve studied English.

ما عربی نخوانده‌ایم. ما انگلیسی خوانده‌ایم.

سوالی کردن زمان حال کامل

سوالی کردن زمان حال کامل.jpg

تا به‌اینجای کار، ساختار جملات منفی و مثبت زمان حال کامل را آموختید؛ اکنون زمان آن فرارسیده است که بتوانید این جملات را سوالی کنید. برای سوالی کردن جملات حال کامل، ما باید افعال کمکی have و یا has را به ابتدای جمله منتقل کرده و پس از آن فاعل، فعل و ادامه جمله را بیاوریم درواقع جای فاعل و افعال کمکی have و has در جمله عوض می‌شود . به‌صورت کلی می‌توانید ساختار زیر را برای سوالی کردن حال کامل به‌کار ببرید:

Have/ Has + subject + past participle of the verb (pp) + rest of the sentence?

(فعل کمکی have و یا has + فاعل + قسمت سوم فعل و یا همان pp + ادامه جمله).

همان‌طور که توضیح دادیم have برای ضمایر I، You، We و They به‌کار برده می‌شود و Has برای He، She و It مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثال:

Have you eaten Sushi? Yes, I have. No, I haven’t.

آیا سوشی خورده‌ای؟ آره خورده‌ام. نه نخورده‌ام.

Has she played the piano? Yes, she has. No, she hasn’t.

آیا پیانو نواخته است؟ بله نواخته است. نه ننواخته است.

Have they traveled abroad? Yes, they have. No, they haven’t.

آیا به خارج سفر کرده‌اند؟ بله کرده‌اند. نه نکرده‌اند.

درخصوص سوالی کردن با wh-question ها نیز ابتدا باید جمله خبری را به سوالی تبدیل کرده و بعد بخشی که قرار است با wh-question مورد نظر سوال شود را حذف کرده و کلمه پرسشی را ابتدای جمله سوالی می‌آوریم. به‌صورت کلی می‌توانید از فرمول زیر برای سوالی کردن زمان حال کامل با کلمات پرسشی استفاده کنید:

Wh-question + have/ has + subject + past participle of the verb (pp) + rest of the sentence?

(کلمه پرسشی + فعل کمکی have و یا has + فاعل + قسمت سوم فعل یا همان pp + ادامه جمله)

اگر فاعل جمله سوم شخص مفرد (یعنی she، he و یا it) باشد؛ از has برای سوالی کردن جملات استفاده می‌کنیم و درغیر این صورت have را به‌کار می‌بریم. مثال:

Where has she gone? She has gone to Italy.

کجا رفته است ؟ او به ایتالیا رفته است.

What have you done? I’ve baked some orange cake.

چه‌کار کرده‌ای ؟ مقداری کیک پرتقالی پخته‌ام.

نکته:

در مورد کلمه پرسشی who باید درنظر داشته باشید که اگر who برای سوال در مورد فاعل جمله مورد استفاده قرار بگیرد؛ در جمله خبری فاعل را حذف کرده و who را جایگزین آن می‌کنیم و ادامه جمله را بدون تغییر می‌آوریم. مثال:

جمله خبری:

Joe has got married to Kate.

جو با کیت ازدواج کرده است.

جمله سوالی:

Who has got married to Kate?

چه کسی با کیت ازدواج کرده است؟ (همان‌طور که ملاحظه می‌کنید چون سوال در مورد فاعل جمله یعنی Joe است، آن را حذف کرده و who را جایگزینش می‌کنیم و ادامه جمله را بدون تغییر می‌آوریم.)

حال اگر از کلمه پرسشی who را برای سوال درمورد مفعول جمله استفاده کنیم و درواقع who را به‌جای whom به‌کار ببریم. باید مفعول را حذف کرده و از فرمول سوالی کردن با wh-questionها پیروی کنیم. مثال:

جمله خبری:

Joe has got married to Kate.

جو با کیت ازدواج کرده است.

جمله سوالی:

Who (whom) has Joe got married to?

جو با چه کسی ازدواج کرده است؟ (همان‌طور که ملاحظه می‌کنید چون سوال در مورد مفعول جمله یا Kate است؛ آن را حذف کرده و جای فعل کمکی has و فاعل را در ساختار سوالی عوض می‌کنیم.)

درمورد کلمه پرسشی what نیز اگر بخواهید از آن برای پرسش در مورد فعل جمله استفاده کنید باید فعل اصلی را حذف کرده و به‌جای آن از شکل سوم فعل do که همان done است استفاده کنید. یعنی اگر بخواهید بپرسید که شخص چه کاری کرده است باید از این ساختار استفاده کنید. درغیر این صورت نیازی به تغییر فعل اصلی نیست. مثال:

جمله ساده:

Farhad has learnt French.

فرهاد فرانسوی یاد گرفته است.

جمله سوالی 1:

What has Farhad done? He has learnt French.

فرهاد چه‌کار کرده است؟ او فرانسوی یاد گرفته است. (همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در این مثال، فعل جمله مورد سوال قرار گرفته است به‌همین دلیل آن را حذف کرده و با done جایگزین می‌کنیم.)

جمله سوالی 2:

What has Farhad learnt? He has learnt French.

فرهاد چه یاد گرفته است؟ او فرانسوی یاد گرفته است. (در این مثال اما سوال درمورد فعل جمله نیست و در مورد چه کاری پرسش را مطرح نکرده‌ایم؛ بلکه چه چیزی را مورد سوال قرار داده‌ایم. از این رو نیاز به حذف فعل اصلی و جایگزینی آن با done نیست. بلکه فقط قسمتی که مورد سوال است را حذف می‌کنیم.)

مجهول کردن زمان حال کامل

مجهول کردن زمان حال کامل.jpg

این‌که چگونه جملات مثبت، منفی و سوالی زمان حال کامل را بسازیم؛ موضوعی بود که تا بدین‌جای کار به آن پرداختیم. حال زمان آن است که با ساختار جملات مجهول زمان حال کامل آشنا شویم. درواقع جملات مجهول به جملاتی اطلاق می‌شود که یا فاعل و کننده‌کار در آن مشخص نیست و یا اهمیت آن نسبت به عمل انجام شده کم‌تر است. در این حالت به‌جای این‌که مانند جملات معلوم در ابتدای ساختار جمله از فاعل استفاده کنیم؛ آن را حذف کرده و جمله را با مفعول آغاز می‌کنیم. پس از آن باید فعل جمله را به‌شکل مجهول بیاوریم. این حالت نشان می‌دهد که عملی روی مفعول صورت گرفته است و خود مفعول کننده‌کار نبوده است. اگر قصد بیان فاعل را نیز داشته باشید می‌توانید در انتهای جمله با کمک by آن را بیاوریم.

با این توضیح ما باید در ساختار جملات مجهول، مفعول جمله اصلی را در جایگاه فاعل جمله مجهول بیاوریم. بعد از آن فعل را به‌شکل مجهول درآوریم و بعد ادامه جمله را ذکر کنیم. برای مجهول کردن زمان حال کامل ما نیاز داریم که از فعل کمکی been بعد از have و یا has و قبل از شکل سوم فعل اصلی استفاده کنیم. درنتیجه می‌توانیم فرمول زیر را برای ساختار جملات مجهول حال کامل به‌کار ببریم:

Object of the main sentence + have / has + been + past participle of the verb (pp) + (by someone or something)

(مفعول جمله اصلی + فعل کمکی have و یا has + استفاده از been + شکل سوم فعل یا همان pp + (آوردن فاعل جمله بعد از by درصورت تمایل))

در ساختار فوق، این‌که از have استفاده کنیم یا has، به مفعول جمله که اکنون در جایگاه فاعل نشسته است بستگی دارد. در ادامه با بیان مثال؛ بهتر متوجه این موضوع می‌شوید.

جمله اصلی:

My grandmother has bought some butter.

مادربزرگم مقداری کَره خریده است. (جمله از فاعل، ساختار ساده حال کامل و مفعول تشکیل شده است).

جمله مجهول:

Some butter has been bought (by my grandmother).

مقداری کره خریده شده است (توسط مادربزرگم).

در جمله فوق، مفعول جمله اصلی در جایگاه فاعل نشسته است و پس از آن از ساختار مجهول حال کامل استفاده کرده‌ایم و درنهایت فاعل را بعد از by ذکر کردیم (که البته این بخش داخل پرانتز اختیاری و قابل حذف است.)

مثال:

Mike’s bike has been stolen.

دوچرخه مایک دزدیده شده است. (حال این‌که چه کسی آن را دزدیده یا مشخص نیست و یا درجه اهمیت آن از خود عمل دزدیده شدن کم‌تر است)

A red wallet has been found.

یک کیف پول قرمز پیدا شده است.

The old ladies have been killed.

خانم‌های مُسن کشته شده‌اند.

کاربرد زمان حال کامل

کاربرد حال کامل.jpg

اگر از ابتدای مقاله با ما همراه بوده باشید؛ با ساختار جملات مثبت، منفی، سوالی و مجهول حال کامل آشنا شده‌اید. حال در این بخش قصد داریم به شما توضیح دهیم که از زمان حال کامل در چه مواقعی استفاده می‌کنیم. معمولا از زمان حال کامل در موراد زیر استفاده می‌شود:

شروع و ادامه عملی از گذشته تاکنون

اگر عملی را از گذشته آغاز کرده و هم‌چنان به ادامه آن مشغول باشید؛ می‌توانید با زمان حال کامل آن را بیان کنید. به‌طور کلی این ساختار برای جملاتی استفاده می‌شود که از زمان گذشته آغاز شده و تا زمان حال ادامه می‌یابد. مثال:

Daniel has lived in this neighborhood since 7 years ago.

دنیل از 7 سال پیش در این محله زندگی کرده است.

We have had this car for about 13 years.

ما این ماشین را برای حدود 13 سال داشته‌ایم. (از 13 سال پیش داشته و هنوز هم داریم).

بیان اثر عمل

اگر عملی را در گذشته انجام داده ولی اثر آن تا زمان حال باقی مانده باشد می‌توانید از زمان حال کامل استفاده کنید. مثلا اگر چیزی ساخته یا درست کرده‌اید که خود عمل در گذشته تمام شده اما اثر آن هنوز باقی مانده است می‌توانید از این زمان بهره ببرید. مثال:

I’ve baked this cake.

من این کیک را پخته‌ام. (کار پخت کیک در گذشته تمام شده اما اثر آن که همان کیک هست الان اینجاست.)

They have painted the bedroom.

آن‌ها اتاق‌خواب را رنگ کرده‌اند. (کار رنگ زدن تمام شده اما اثر آن هنوز باقی است).

I've lost my keys so I can't get in the house.

کلیدهایم را گم کرده‌ام بنابراین نمی‌توانم وارد خانه بشوم. (اثر گم کردن کلیدها اکنون مشخص شده است).

بیان تجربه

اگر چیزی را در گذشته تست یا تجربه کرده‌اید اما یاد و خاطر آن هنوز با شماست؛ می‌توانید از حال کامل برای بیان آن استفاده کنید. به‌صورت کلی می‌توانید از این زمان برای بیان تجربیات خود استفاده کنید. به‌عنوان مثال:

I’ve eaten Chinese soup.

سوپ چینی خورده‌ام. (قبلا آن را تجربه کرده‌ام اما یادش با من است.)

She has traveled to Turkey twice.

او دو بار به ترکیه سفر کرده است. (قبلا این تجربه را داشته اما یاد و خاطر آن هنوز با اوست).

I've seen that film before.

من قبلا آن فیلم را دیده‌ام.

بیان تغییر در گذر زمان

اگر بخواهید به ایجاد تغییری درطی یک بازه زمانی گسترده از گذشته تاکنون اشاره داشته باشید می‌توانید زمان حال کامل را به‌کار ببرید. مثال:

My cousin has grown so much since I saw her two years ago.

پسر عمویم از دو سال پیش که دیدمش خیلی بزرگ شده است.

Thanks to the many months of playing, I have become an expert at Wordle.

به لطف چندین ماه بازی، من در Wordle متخصص شده‌ام.

صحبت در مورد آینده

گرچه با clauseهایی که بعد از until ، before ، when ، after و غیره می‌آیند ما از زمان حال ساده برای اشاره به آینده استفاده می‌کنیم؛ اما می‌توانیم از زمان حال کامل نیز برای اشاره به آینده در چنین جملاتی استفاده کنیم. مثال:

حال ساده:

I'll keep looking until I find my book.

تا زمانی که کتابم را پیدا کنم به گشتن ادامه خواهم داد.

We'll begin when everyone arrives.

زمانی که همه برسند شروع خواهیم کرد.

حال کامل:

I'll keep looking until I have found my book.

تا زمانی که کتابم را پیدا کرده باشم به گشتن ادامه خواهم داد.

We'll begin when everyone has arrived.

وقتی همه رسیده باشند آغاز خواهیم کرد.

قیود مناسب برای حال کامل

استفاده  از قید در زمان حال کامل.jpg

نکته‌ای که باید در استفاده از زمان حال کامل درنظر بگیرید این است که نمی‌توانید از قیود زمان مشخص و تمام شده هم‌چون yesterday، last night، at 5 o’clock، in 2010 و غیره در ساختار این زمان استفاده کنید. زمان حال کامل را می‌توانید با قیود زمانی زیر به‌کار ببرید:

اگر بخواهید طول مدت انجام یک کاری را بیان کنید می‌توانید for را به‌کار ببرید. مثلا اگر بخواهید بگویید برای مدت دو سال، یک ساعت، سه هفته و غیره می‌توانید این طول مدت را بعد از for بیاورید. مثال:

I’ve lived here for 20 years.

من (برای مدت) 20 سال این‌جا زندگی کرده‌ام.

She has studied English for 8 months.

او (برای مدت) 8 ماه انگلیسی خوانده است.

اگر بخواهی زمان آغاز کاری را بیان کنید که تاکنون ادامه دارد می‌توانید since و یا ever since را به‌‍کار ببرید. بعد از since می‌توانید یک زمان خاص را ذکر کنید. مثال:

I’ve lived here since 2003.

من از سال 2003 اینجا زندگی کرده‌ام. (آغاز این کار از سال 2003 بوده و تاکنون ادامه یافته است).

She has studied English since the birth of her first son.

او از زمان تولد اولین پسرش انگلیسی خوانده است. (و این کار همچنان ادامه دارد.)

I've played the guitar ever since I was a teenager.

من از زمانی که نوجوان بودم (تاکنون) گیتار زده‌ام.

می‌توانید از قیود زمانی up to now ، up to present ، until now و یا so far نیز برای بیان اتفاق و یا عملی از گذشته تاکنون استفاده کنید. مثال:

We have had no trouble with our TV set so far (up to now).

تاکنون مشکلی با سیستم تلویزیون‌مان نداشته‌ایم.

از قیود تکرار هم‌چون always ، never ، ever ، often ، sometimes ، occasionally و غیره نیز می‌توانید در زمان حال کامل برای بیان عملی از گذشته تاکنون استفاده کنید. جایگاه این قیود بین فعل کمکی have/ has و قسمت سوم فعل است. توجه داشته باشید که قید never در جملات مثبت به‌کار رفته اما معنی جمله را منفی می‌کند. مثال:

He has always lived in this town.

او همیشه در این شهر زندگی کرده است. (از گذشته تاکنون این کار ادامه داشته است).

This is the best book I’ve ever read.

این بهترین کتابی است که تاکنون خوانده‌ام.

They have gradually advanced their career from cashier to senior manager.

آن‌ها به‌تدریج حرفه خود را از صندوقدار به مدیر ارشد ارتقا داده‌اند.

We have never seen that movie before.

قبلا هرگز آن فیلم را ندیده‌ایم.

از قیودی هم‌چون already ، finally ، just ، recently ، lately ، still و yet که به زمان اخیر اشاره دارند نیز می‌توانید در ساختار حال کامل استفاده کنید. توجه داشته باشید که yet بار منفی داشته و معمولا در جملات سوالی و منفی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در اکثر مواقع در انتهای جمله می‌آید. مثال:

Our guests have just arrived.

مهمان‌هایمان تازه رسیده‌اند.

Have you cleaned the kitchen yet?

هنوز آشپزخانه را تمیز نکرده‌ای؟

She hasn’t seen him recently.

اخیرا او را ندیده است.

He is the worst student she has ever had.

او بدترین دانش‌آموزی است که تاکنون داشته است.

Have you ever met George? Yes, but I've never met his wife.

آیا تا به‌حال جورج را ملاقات کرده‌ای؟ بله، اما هرگز زنش را ندیده‌ام.

از قیود زمانی که ادامه دارد و هنوز تمام نشده است هم‌چون today، this week، this year، now that I’m 20 و غیره می‌توانید در زمان حال کامل بهره ببرید. مثال:

Have you seen Helen today?

امروز هلن را دیده‌ای؟ (امروز از مدتی قبل شروع شده و هنوز تمام نشده است.)

We have bought a new car this week.

این هفته ماشین جدید خریده‌ایم. (این هفته هنوز به اتمام نرسیده است).

نکات مهم در مورد زمان حال کامل

نکات مهم در استفاده از حال کامل.jpg

اگر دو فعل go و be را در ساختار حال کامل به‌کار ببریم تفاوت آن‌ها در این است:

از have/ has been زمانی استفاده می‎کنیم که فردی به جایی رفته و بازگشته است. مثلا:

Where have you been? I've just been out to the supermarket.

کجا بوده‌ای؟ من تازه سوپرمارکت بوده‌ام. (یعنی فرد به سوپرمارکت رفته و برگشته است).

Have you ever been to San Francisco? No, but I've been to Los Angeles.

تا به‌حال به سانفرانسیسکو رفته‌ای؟ نه، اما لس‌آنجلس بوده‌ام. (یعنی فرد به این مکان سفر کرده و بازگشته است).

از have / has gone در مواقعی استفاده می‎کنیم که فرد به جایی رفته و برنگشته است. مثل:

Where's Maria? I haven't seen her for weeks. She's gone to Paris for a week. She'll be back tomorrow.

ماریا کجاست؟ هفته‌هاست که او را ندیده‌ام. او یک هفته‌ایست که به پاریس رفته است. فردا برخواهد گشت. (یعنی فرد به پاریس سفر کرده و هنوز برنگشته است).

تفاوت زمان حال کامل و گذشته ساده

تفاوت حال کامل و گذشته ساده.jpg

معمولا زبان‌آموزان در انتخاب و استفاده از زمان حال کامل و گذشته ساده دچار مشکل می‌شوند. در این بخش قصد داریم بگوییم که چه زمان‌هایی از گذشته ساده استفاده کرده و چه زمان‌هایی حال کامل را به‌کار ببرید.

از زمان حال کامل با یک قید زمان مشخص که به گذشته اشاره دارد استفاده نمی‌کنیم. با قیودی هم‌چون yesterday، last night، last year، in 1998، on Monday و غیره، زمان گذشته ساده را به‌کار می‌بریم. با یک گستره زمانی که از گذشته آغاز شده و هم‌چنان ادامه دارد می‌توانیم از زمان حال کامل استفاده کنیم. مثال:

جمله غلط:

I’ve seen John yesterday.

دیروز جان را دیده‌ام. (به دلیل استفاده از قید زمان مربوط به گذشته این جمله اشتباه است و باید گذشته ساده را به‌کار ببریم).

I have gone for a walk on Tuesday.

من سه‌شنبه به پیاده‌روی رفته‌ام. (استفاده از قید زمانی که مربوط به گذشته بوده و تمام شده است).

جمله درست:

I saw John yesterday.

دیروز جان را دیدم.

I have gone for a walk every Tuesday this year.

من امسال هر سه‌شنبه به پیاده‌روی رفته‌ام. (وجود کلمه this year نشان‌دهنده زمانی است که از گذشته آغاز شده و هنوز تمام نشده است).

از گذشته ساده برای بیان عملی که در گذشته انجام و تمام شده است استفاده می‌کنیم. این درحالی است که حال کامل یا در مواقعی استفاده می‌شود که عمل از گذشته آغاز شده و تا هم‌اکنون که صحبت می‌کنیم ادامه دارد و یا اخیرا و به‌تازگی تمام شده و هنوز اثر و یاد آن با ماست.

سخن پایانی

ما در طی این مقاله به شما ساختار جملات مثبت، منفی، سوالی و مجهول حال کامل را آموزش دادیم و با ذکر مثال، درک آن‌ها را برای شما ساده‌تر کردیم. علاوه بر این، متوجه شدید که از زمان حال کامل برای بیان عملی که از گذشته آغاز شده و تا زمان حال ادامه می‌یابد و اثر و خاطر آن تاکنون باماست استفاده می‌کنیم.

با بررسی بخش گرامر ساده زبان‌شناس می‌توانید سایر زمان‌های مختلف انگلیسی را به‌سادگی و با جزئیات کامل هریک بیاموزید. پس تا دیر نشده اپلیکیشن زبان‌شناس را نصب کرده و از آموزش‌های رایگان و بسیار عالی آن بهره ببرید.