افعال عبارتی با حرف V

در این بخش تمامی افعال عبارتی حرف V را به‌همراه توضیح و مثال برای شما بیان می‌کنیم.