چطور به انگلیسی بگم “نمیتونی بری” ، “میتونی نری”؟

اینجا، به یکی دیگه از سوال مخاطب‌ها جواب داده شده. ترجمه‌ کردن جمله‌ی “میتونی نری” اولش ممکنه ساده بنظر بیاد اما بعدش میتونه یکم چالش برانگیز باشه!

به بالای صفحه بردن