رامتین کریمی نویسنده

رامتین کریمی

وقتی در کودکی داستان می‌نوشتم؛ هرگز فکر نمی‌کردم که قلم‌زدن تبدیل به «پیشه‌ام» شود. حال آن قلم کودکانه در خدمت نوشتن محتوایی است که گرهی هرچند کوچک، از مشکلات مخاطبش باز کند. من رامتین کریمی، کارشناس تولید محتوای متنی هستم و در این چند سال اخیر، هر لحظه را صرف «بهتر نوشتن» کرده‌ام.