بومی زبان ها

درباره‌ی این درس:

این درس شامل 24 فصل زیر است:

در این قسمت راجع کالوکیشن ها حرف میزنیم

در این قسمت راجع فریزال ورب ها حرف میزنیم

در این قسمت راجع به اصطلاحات حرف میزنیم

بررسی و دسته بندی زبان محاوره ای

دو راه کار برای سریع تر یاد گرفتن زبان انگلیسی

تا حالا کلمه Ain't رو شنیدید؟ میدونید معنیش چیه؟ که در این ویدئو معنی ان را توضیح میدهم

در این ویدئو ،کلماتی که میتونن جایگزین "I want" بشن،تمرکز میکنیم

در این ویدئو میخوایم در مورد ،چه زمانی از flap T استفاده میکنیم و فرقش با صدای D چیه؟ صحبت کنیم