دیگه نگو Angry

توضیح مختصر

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

There are some times

when people make you really angry

am I right James?

Yeahhhhhh

There are different ways of saying that

you’re angry

instead of saying

I’m angry I’m angry all the freaking time.

Let’s see a few of them:

Number 1

I’m upset

Meaning that you’re a bit angry

a little angry

but you’re cool.

Number 2

I’m mad

This one also means you’re angry

but not that angry

you’re just annoyed.

By the way It’s informal.

Number 3

I’m furious

I’m furious means

I’m very very angry.

Like how James normally behaves.

So, tell me

when was the last time you felt upset

mad or furious and why?

See you next time!

ترجمه‌ی درس

گاهی اوقات هست

که آدما واقعا عصبانیت میکنن

درست میگم جیمز؟

آرهههههه

راه‌های مختلفی برای گفتن اینکه

عصبانی هستید، وجود داره

به جای اینکه همش

بگید من عصبانیم من عصبانیم.

بریم چندتاشو ببینیم:

شماره یک

I’m upset

یعنی یکم عصبانی‌ای

یکم عصبانی‌

ولی آرومی.

شماره دو

I’m mad

این یکی هم یعنی اینکه عصبانی‌ای

ولی نه اونقدرا

یکم فقط اعصابت خورده.

ضمنا این غیررسمیه.

شماره سه

I’m furious

‫I’m furious یعنی

خیلی خیلی عصبانی‌ام.

مثل حالت عادی‌ای که جیمز رفتار میکنه.

خب بهم بگو

آخرین باری که دلخور

عصبانی یا خشمگین بودی کی بود و چرا؟

دفعه‌ی بعد میبینمتون!