آموزش لغات

درباره‌ی این درس:

این درس شامل 28 فصل زیر است:

لغاتی که به خاطر شباهتشان با هم اشتباه گرفته میشوند

لغاتی که به خاطر شباهتشان با هم اشتباه گرفته میشوند

لغاتی که به خاطر شباهتشان با هم اشتباه گرفته میشوند

در این ویدئو میخوایم درمورد معنی tie صحبت کنیم.