انگلیسی با عارف

5 فصل | 85 درس

end و finish فرقشون چیه؟

توضیح مختصر

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

What’s the difference between

end and finish?

Let’s find out

Ok,

Let’s take a look at how we can use “finish”.

We use “Finish” + object

When we talk about getting to the end of something

or completing an activity.

And also,

the verb “to finish” means

to end up doing any relevant tasks

or work.

for example:

He never lets me finish a sentence

You’ll never finish that hamburger

Workers were straining to finish the job.

Now

let’s see how we can use “end”

We use “End” + object

When we talk about stopping

or breaking something off

for example:

I decided

it was time to end our affair.

Note that

“finish” can be followed by an –ing form

but “end” is not followed by an –ing form.

Alright guys

see you next time!

ترجمه‌ی درس

فرق بین

‫end و finish چیه؟

بریم یاد بگیریم

خب

‫بریم ببینیم چطور میتونیم از finish استفاده کنیم.

‫ما از finish + مفعول وقتی استفاده میکنیم

که داریم در مورد رسیدن به پایان چیزی

یا تکمیل فعالیتی صحبت میکنیم.

و همچنین

‫فعل to finish یعنی

تموم کردن کار

یا عمل مربوطه.

مثلا:

اون هیچ‌وقت نمیذاره من یه جمله رو تموم کنم

تو هیچ‌وقت اون همبرگر رو تموم نمیکنی

کارگرها در حال تلاش برای اتمام کار بودند.

حالا

‫بریم ببینیم از end چطور میتونیم استفاده کنیم

‫از end + مفعول وقتی استفاده میکنیم

که در مورد متوقف ساختن

یا پایان بخشیدن به چیزی حرف میزنیم

مثلا:

من به این نتیجه رسیدم که

زمان این رسیده که به کارمون پایان بدیم.

حواست باشه

‫بعد از finish میتونه شکل ing دار فعل بیاد

‫ولی بعد از end شکل ing دار فعل نمیاد.

خب بچه‌ها

دفعه‌ی بعدی میبینمتون!