انگلیسی با عارف

5 فصل | 85 درس

لغاتی که تازه واردها اشتباه میگیرند 3

توضیح مختصر

لغاتی که به خاطر شباهتشان با هم اشتباه گرفته میشوند

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

What is the difference (3)

Heyyyyyy

How you guys doing?

I hope you said great cause if not

why the hell not?

You have to feel great about yourself just look at you

You’re amazing!

So let’s check out today’s words and find out how they are different.

If that sounds interesting let’s go.

come on

What is the difference?

one female person. Singular, just one.

Example:

The woman standing behind you has a knife and will cut your throat because you do not know the difference.

more than one female. Two or more. Plural.

Example:

the women are going to take over the world someday so run like hell.

You have been warned.

What is the difference?

Basically it means excessive material not wanted or useful

Example:

Some of your relationships are a waste of time is that your fault?

Waist: It refers to a section in the human body or the middle part of something Example:

you all have a waist like I do.

Isn’t it amazing?

What is the difference?

It’s the act of inhaling or exhaling Example:

Can your Ex breathe under water?

Let’s find out.

It’s the actual air that you inhale or exhale it is also the reason why my last relationship ended cause she told me

your breath smelled like the worst thing anyone could possibly imagine.

It was at this moment that he knew he fucked up.

What is the diffrence?

It Means you agreed to take or receive something.

Example:

I accept your apology for not liking this video It means to exclude or to leave out Example:

My outfit looks nice except that I look ugly.

These are titles of respect and we use them to address women.

We use them before their family name.

But what is the difference?

to address a married or widowed woman.

for an unmarried woman.

when you don’t know whether some one is married or not.

We use this one.

Okkk that was it.

Be safe

and thank you for your time.

ترجمه‌ی درس

لغاتی که تازه واردها اشتباه میگیرند 3

سلام

چطورید دوستان؟

امیدوارم بگید عالی اگر نه

چرا نه خب؟

شما باید حس فوق العاده به خودتون داشته باشید یه نگاه به خودت بنداز !تو فوق العاده ای

خب سری بزنیم به لغات امروز .و ببینیم تفاوت هاشون چطوریه

اگه جالب به نظر میاد .بریم سراغش

یالله

تفاوتشون چیه؟

یک شخص مونث. مفرد فقط یکیه

مثال

خانمی که پشت سرت استاده چاقو داره و میخواد گلوتو جر بده .چون فرق کلمه ها رو نمیدونی

بیشتر از یک زن مونث. دوتا یا بیشتر. جمعه

مثال:

زن ها روزی دنیا رو تصاحب میکنن پس تا میتونی بدو و فرااار .

هشدار بهتون داده شد

فرقشون چیه؟

اساسا به معنی جزئی اضافه نا خواسته یا غیر قابل استفاده میباشد

مثال:

بعضی از روابطتتون وقت هدر دادنه مشکل شماست؟

کمر: اشاره داره به یه قسمتی از بدن انسان یا قسمت میانی چیزی مثال:

شما همتون مثل من کمر دارید

عالی نیست؟

فرقشون چیه؟

عمل دم و بازدم مثال:

رل قبلیتون میتونه زیرآب نفس بکشه؟ ببینیم میتونه یا نه

خود هوایی که دم و بازدم میکنیم و همین شد دلیل کات رابطه قبلیم چون برگشت بهم گفت

تنفست فراتر از حد تصور یک انسان بد بوئه

اون لحظه بود که فهمید گند زده

تفاوتشون چیه؟

یعنی قبول کردی چیزی رو قبول کنی و دریافت کنی.

مثال:

من عذرتون بابت لایک نکردن این ویدئو رو میپذیرم به معنی مستثنی کردن یا حذف کردن :مثال

لباسم عالی به نظر میاد .جز اینکه زشتم

این ها عناوین احترام هستند .و برای خطاب خانم ها ازشون استفاده میکنیم

ازشون قبل از نام خانوادگیشون استفاده میکنیم.

اما فرقشون چیه؟

.خطاب کردن خانمی که متاهل یا بیوه ست.

برای خانم مجرد

وقتی که نمیدونید طرف متاهله یا مجرد .

از این استفاده میکنیم .

خب این از این

مراقب باشید

.و مرسی بابت وقتی که گذاشتید