انگلیسی با عارف

5 فصل | 85 درس

لغاتی که اشتباه گرفته میشن

توضیح مختصر

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

Hey

Today we analyze some words

that baffle English learners.

So let’s get into it

Number 1

Suite , sweet.

What is the difference?

Suite is a large room in a hotel

but sweet as a noun means candy.

oh man, suites are expensive.

I will never stay in a suite again

they are not.

Next time ask me.

I’ll give you my sweets for free.

really?

My man

you’re a good guy.

I only need one.

you’re lucky

there is one sweet left in my pocket.

you ***

Oh

Number 2

Patient, patient

what is the difference?

‫Patient comes from the noun patience

and means a person

with the ability to continue waiting for a long time

without becoming angry or anxious

‫but patient means a sick person

receiving medical care.

The plural form is patients.

last time I was at the hospital

I saw a doctor who looked fed up.

I’m like “ something’s wrong?”

he said

“ I lost my patience”

I wanted to help.

So I said

have you checked the yard?

They might be there.

I don’t know why he got mad at me.

Number 3

Bare, bear

what is the difference?

‫Bare is an adjective

which means without clothes.

‫But bear is a big and strong animal

I’m talking about this guy right here

Oook

Do you know any other similar words?

Tell me in the comment section below

see ya

ترجمه‌ی درس

سلام

امروز میخوایم لغاتی رو بررسی کنیم

که زبان آموزان رو درگیر میکنه

پس بریم سراغش

شماره اول

Suite, sweet

تفاتشون چیه؟

suite یه اتاق بزرگ تو هتله

اما sweet در نقش اسم به معنی شیرینی و شکلاته

.اوه پسر، سوئیت ها گرونن

هیچ وقت دیگه تو سوئیت نمیمونم

گرون نیستن

سری بعد از من بخواه

.من بهت رایگان میدمشون

واقعا؟

رفیق خودمی

.پسر خوبی هستی

.فقط یکی میخوام

تو خوش شانسی

فقط یه شکلات تو جیبم باقی مونده

.

…ای

اوه

مورد دوم

patient, patient

تفاوتشون چیه؟

‫patient از اسم patience نشات گرفته شده

و به معنی آدمیه

که توانایی اینو داره که مدت زیادی منتظر بمونه

بدون اینکه عصبی یا آشفته بشه

ولی patient به معنی فرد بیماری هست

.که تحت درمان پزشکی هستش

patients جمعش میشه

آخری باری که تو بیمارستان بودم

یه دکتری رو دیدم که ناراحت به نظر میومد

گفتم چیزی شده؟

گفت

صبرم رو از دست دادم

من خواستم کمک کنم

بنابر این گفتم

حیاطو چک کردی؟

شاید اونجا باشن

نمیدونم چرا از دستم عصبانی شد

شماره سوم

bare, bear

تفاوتشون چیه؟

‫bare یه صفته

به معنی لباس بر تن نداشتنه

‫ولی bear به معنی یه حیوون بزرگ و قویه

دارم راجع به این یارو صحبت میکنم

خب

کلمات مشابه دیگه ای میشناسین؟

تو قسمت کامنت بهم بگید

می بینمتون