انگلیسی با عارف

5 فصل | 85 درس

چطوری بگم، شوخی می کنم؟

توضیح مختصر

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

Let’s start learning some alternatives

for “I’m Joking”.

let’s go

Number 1

I’m kidding

There is a slight difference between

I’m kidding and I’m joking

but I don’t wanna make it complicated.

I’m kidding is a bit informal and modern.

You know when you’re sleeping,

I always think about cutting your throat.

What?

Yo I was just kidding

or maybe not!

Number 2

I’m messing with you

It means to bother or interfere with someone

in a joking way.

One day I was with one my friends

I was bored as hell

so I pushed him from the second floor

and he died…

come on

I’m messing with you guys.

Number 3

I’m just fooling around

to behave in a humorous way

in order to make other people laugh.

James always used to get into trouble

for fooling around in class.

well, that’s how he is.

Do you know any other alternatives?

Tell me in the comments

see you later!

ترجمه‌ی درس

بریم شروع به یادگیری چندتا جایگزین

‫برای I’m Joking کنیم

بزن بریم

شماره یک

شوخی میکنم

یه فرق جزئی بین

‫I’m kidding و I’m joking وجود داره

ولی نمیخوام سختش کنم

‫I’m kidding یکم غیر رسمی و امروزیه

میدونی، وقتی خوابی

همش به سر بریدنت فکر میکنم

چی؟

هی، فقط داشتم شوخی میکردم

یا شایدم نه

شماره دو

دارم سر به سرت میذارم

یعنی اذیت کردن یا ایجاد مزاحمت برای کسی

به جهت شوخی کردن

یه روز با یکی از رفیقام بودم

خیلی حوصله‌م سر رفته بود

پس از طبقه‌ی دوم هلش دادم

و مرد

بیخیال

دارم سر به سرتون میذارم بچه‌ها

شماره سه

دارم مسخره‌بازی در میارم

خنده‌دار رفتار کردن

برای خندوندن بقیه‌ی آدما

جیمز همش بخاطر مسخره‌بازی درآوردن سر کلاس

تو دردسر میوفتاد

خب، اون همچین آدمیه

شماها جایگزین‌های دیگه‌ای بلدین؟

تو کامنت‌ها بهم بگین

بعدا میبینمتون