انگلیسی با عارف

5 فصل | 85 درس

به جای Happy چی بگم؟

توضیح مختصر

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

What other words can we use instead of happy?

let’s have a look.

Number 1

Cheerful

What does It mean?

I’m sure you must have

come across a few people who always look happy

not like Kambiz, like Mahsa.

So

she always has a cheerful face.

Number 2

Pleased

Now what does pleased mean?

Pleased comes from the word pleasure.

It means to feel happy in a particular situation

because of a particular reason

for example:

I’m pleased to hear you’re feeling better.

Number 3

Delighted

It means to feel extremely happy

for example:

when I saw my brother at the airport

after 2 years

I was very delighted.

Number 4

Thrilled

You must have heard this word quite often

the word thrilled

is to feel a sudden sense of excitement

or happiness.

for example:

when actors receive an award for their movie,

they feel thrilled.

Ok guys, that’s it!

Do you know any other alternatives for happy?

Tell me in the comments.

see ya!

ترجمه‌ی درس

‫چه کلمات دیگه‌ای به‌جای happy میتونیم به‌کار ببریم؟

بریم یه نگاهی بندازیم.

شماره یک

بَشاش

معنیش چیه؟

مطمئنم حتما

به آدمایی برخوردی که همیشه خوشحال به‌نظر میان

نه مثل کامبیز، مثل مهسا.

پس

اون همیشه چهره‌ی بشاشی داره.

شماره دو

خشنود

‫حالا Pleased یعنی چی؟

خشنود از کلمه‌ی خوشی (لذت) میاد.

یعنی احساس شادی کردن در یک موقعیت به‌خصوص

بخاطر یه دلیل به‌خصوص

مثلا:

خوشحالم که میشنوم بهتری.

شماره سه

خرسند

یعنی بسیار خوشحال بودن

برای مثال:

وقتی برادرم رو بعد از دو سال

در فرودگاه دیدم

خیلی خرسند بودم.

شماره چهار

هیجان زده شدن/ به وجد اومدن

اینو باید بارها شنیده باشین

‫کلمه‌ی thrilled

یعنی حس کردن هیجان

یا شادی ناگهانی.

برای مثال:

وقتی بازیگرها برای فیلمشون جایزه میگیرن

به وجد میان.

خب بچه‌ها، این از این!

‫شما جایگزین‌های دیگه‌ای برای happy بلدین؟

تو کامنت‌ها بهم بگین.

میبینمتون!