انگلیسی با عارف

5 فصل | 85 درس

چطوری بگم، میفهمم؟

توضیح مختصر

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

There are many Ways of expressing agreement

when you’re talking to someone

like:

I know

I understand

but what else?

Let’s see what we have.

Number 1

I see

It is used for showing that

you are paying attention

to what someone is saying

and that you understand it.

You do it like this:

uh huh right, I see

Number 2

I got you

The meaning depends on the context

but you can use it

in this kind of situation as well

I got you means:

I get what you’re saying.

so Immana go steal a car

rob a bank and kill some people

if anybody called here

you don’t know me

got it?

umm

yeah yeah I got you, no problem.

Number 3

I take your point

To understand or

come to agree with a particular point

someone is trying to make.

Ok

What do you say when you wanna show others

that you’re listening to them?

Let me know in comments

later!

ترجمه‌ی درس

راه‌های زیادی برای موافقت کردن

وقتی داری با کسی حرف میزنی، وجود داره

مثل:

میدونم

میفهمم

ولی دیگه چی؟

بریم ببینیم چیا داریم.

شماره یک

فهمیدم

برای نشون دادن اینکه

داری به چیزی که یه نفر داره میگه

توجه میکنی

و متوجه میشی، استفاده میشه.

اینطوری میگی:

آها درسته، فهمیدم.

شماره دو

گرفتم

معنیش به متن بستگی داره

ولی میتونی تو این موقعیت‌ها هم

استفاده‌ش کنی

‫I got you یعنی:

چیزی که داری میگی رو میفهمم.

پس من دارم میرم یه ماشین بدزدم

بانک بزنم و چندتا آدم بکشم

اگه کسی زنگ زد اینجا

تو منو نمیشناسی

گرفتی؟

اممم

آره آره گرفتم، مشکلی نیست.

شماره سه

منظورت رو میفهمم

فهمیدن یا

موافق بودن با منظور بخصوصی

که یکی سعی در رسوندنش داره.

خب

شما وقتی بخواین به بقیه نشون بدین

که دارین بهشون گوش میدین، چی میگین؟

تو کامنت‌ها بهم بگین

فعلا!