انگلیسی با عارف

5 فصل | 85 درس

?چه جوری بگم یه چیزی خرابه

توضیح مختصر

  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

How to say kharab in English?

I’ll tell you 4 adjectives

which mean kharab.

number one

If any machine stops working

we say:It’s broken.

this slot machine seems to be broken.

We can play poker instead.

Oh, the copy machine’s broken again.

Call the customer service.

number two

When an electric system is not working properly

or not made correctly

that system is faulty.

The report said the fire was started by

faulty electrical wiring

Another example

Faulty apps on my phone get on my nerves.

Developers should fix the bugs on the new update.

another word to describe somthing “KHARAB”

is decayed

You can use this word for a part of body

or a building.

Alex should really stop smoking.

Otherwise

he might add more decayed teeth to his mouth.

Another example

David is living in a neighborhood

surrounded by old decayed buildings.

number four

what if we have kharab food.

What adjective describes it perfectly?

Rotten

Look at those rotten apples.

You should’ve kept them in the refrigerator.

another example

The room smelled of rotten vegetables

ok

now It’s your turn

complete this sentence:

There’s a —- camera on the table.

ترجمه‌ی درس

چطور به انگلیسی بگیم “خراب”؟

من 4 تا صفت بهتون میگم

.که معنی خراب میدن

شماره یک

اگه دستگاهی کار نکنه

:میگیم

این دستگاه بازی به‌نظر میرسه خراب باشه

.میتونیم به‌جاش پوکر بازی کنیم

.اوه،دستگاه فتوکپی دوباره خراب شده

.به “خدمات مشتری” زنگ بزن

شماره دو

وقتی یه سیستم الکتریکی درست کار نمیکنه

یا درست کار نمیکنه

:به اون سیستم میگیم

گزارش نشون میده که آتش

.به‌دلیل سیم‌کشی برق ناقص شروع شده بود

یه مثال دیگه

.برنامه های معیوب تو گوشیم رو مخمه

برنامه‌نویس‌ها باید در آپدیت جدید اشکالهاش رو برطرف کنن

کلمه دیگه برای توصیف کلمه خراب

اینه

میتونید از این کلمه برای قسمتی از بدن

.یا ساختمان استفاده کنید

.الکس واقعا باید دست از سیگار کشیدن برداره

وگرنه

.دندون های خراب بیشتری به دهنش اضافه میکنه

یه مثال دیگه

دیوید تو محله ای زندگی میکنه که

.با ساختمون های خرابه قدیمی احاطه شده

شماره چهار

اگه ما غذای خراب داشته باشیم چی؟

چه صفتی درست توصیفش میکنه؟

rotten

به اون سیب های خراب نگاه کن

.باید تو یخچال نگهشون میداشتی

یه مثال دیگه

.اتاق بوی سبزی های پلاسیده میده

خب

حالا نوبت شماس

:این جمله رو کامل کن

There’s a —- camera on the table.