انگلیسی با عارف

5 فصل | 85 درس

اصطلاحات فیلم جوکر

توضیح مختصر

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

Hey it’s your boy Aref again

and I’ve picked something dark this time

the name of the movie is Joker

It’s about a mentally troubled comedian

who is mistreated by society

and then he transforms into a criminal mastermind

known as the Joker

Ok let’s see what we can learn from this movie

let’s go

Don’t get all worked up

Don’t get all worked up.

Worked up means to get upset or very excited about something

For example

Yesterday I was very worked up

and I couldn’t record a video

not really, I was just being lazy

ok let’s move on

I’d give it all up in a heartbeat to have a kid like you.

I’d give it all up in a heartbeat

to have a kid like you.

Give up sth means to stop doing or stop having something

for example

I’d give it all up for the love of my life

next one

Last time, I ended up taking it out on some people.

Last time, I ended up taking it out on some people.

Take it out on someone or something

to punish or harm someone or something

because one is angry or disturbed about something else.

and End up doing something,

If you end up doing something you do that thing

or get into that state

even though you did not originally intend to

My dear friend James always

ends up taking it out on me when he’s angry

Here we go again

ok…listen up

let me make it easier for you

If you wanna watch this movie you can find it on Zabanshenas

if you don’t have the app installed already

you can install it from the link in the bio

Everyone’s got this app man

Whatya waiting for?

Jesus

Because I got jumped.

Because I got jumped.

Getting jumped means

getting attacked by a group of people

For example

James always used to get jumped and bullied by his classmates

SAID NO ONE EVER

What you talking about?

Alright before we go, complete this sentence

James is angry all the time and he….. doing bad things.

1) Takes it out

2) Ends up

3) Gives it up

4) Gets jumped

ترجمه‌ی درس

سلام رفیقتون عارف اومده دوباره

و این دفعه یه فیلم دارک انتخاب کردم

اسم فیلم جوکره

درباره‌ی یه کمدینه که از لحاظ روانی مشکل داره

که توسط جامعه مورد بدرفتاری قرار میگیره

و بعد اون به یه جنایتکار نابغه تبدیل میشه

.به نام جوکر

خب بریم ببینیم چی از این فیلم میتونیم یاد بگیریم

بزن بریم

dont get all worked up

عصبانی (ناراحت) نشو

‫Worked upیعنی برای چیزی خیلی ناراحت یا خیلی برافروخته شدن

برای مثال

دیروز من خیلی ناراحت بودم

و نتونستم ویدئویی ضبط کنم

.نه راستش،فقط تنبلی کردم

اوکی بگذریم

I’d give it all up in a heartbeat to have a kid like you.

من تو یه چشم بهم زدن بیخیال همه چیز میشم

که بچه ای مثل تو داشته باشم

‫Give up sth یعنی انجام کاری رو یا داشتن چیزی رو متوقف کنیم

مثلا

من بخاطر عشق زندگیم دست از همه چیز میکشم

بعدی

Last time, I ended up taking it out on some people.

آخرین بار،من تهش عصبانیتم رو سر چند نفر خالی کردم

Take it out on someone or something

تنبیه یا اذیت کردن کسی یا چیزی

بخاطر اینکه یه نفر درباره‌ی یه چیز دیگه عصبانی یا ناراحته

“…و “درنهایت منتهی شدن به

‫وقتی از end up استفاده می‌کنید که تهش یه کاری رو انجام بدید

یا به اون حال و وضعیت میرسید

.درحالیکه دراصل قصدش رو نداشتید

دوست عزیزم جیمز همیشه

.تهش عصبانیتش رو سر من خالی میکنه

!دوباره شروع شد

.خب..گوش کنید

بذار برات آسون ترش کنم

اگر میخوای این فیلم رو ببینی میتونی تو زبانشناس پیداش کنی

اگر برنامه زبانشناس رو نصب نکردی

.میتونی از لینک تو بایو نصبش کنی

همه این اپلیکیشن رو دارن

منتظر چی هستی؟

!خدای من

Because I got jumped.

.چون بهم حمله کردن

‫Getting jumped یعنی

.توسط گروهی از آدم‌ها مورد حمله واقع شدن

مثلا

جیمز همیشه مورد حمله و قلدری همکلاسی‌هاش قرار میگرفت

عمرا کی گفته؟

درباره‌ی چی صحبت میکنی؟

خیله خوب قبل از اینکه بریم این جمله رو کامل کن