انگلیسی با عارف

5 فصل | 85 درس

دیگه نگو good night

توضیح مختصر

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

So

I’ve told you about

Good morning alternatives before,

but this time

let’s go for Good night alternatives

how’s that?

Let’s go

Number 1

Sleep tight

You can say ‘sleep tight’ to someone

when they are going to bed

as an affectionate way of saying

that you hope they will sleep well.

Number 2

Sweet dreams

used to express good wishes for pleasant dreams

when someone is going to sleep.

Number 3

till tomorrow

It’s the shortened version of until tomorrow

and It doesn’t exactly mean good night

but you can use it as an alternative.

Now, your turn

what do you say instead of good night?

peace

ترجمه‌ی درس

خب

من قبلا

جایگزین‌های صبح‌بخیر رو بهتون گفتم

ولی این دفعه

بریم سراغ جایگزین‌های شب‌بخیر

چطوره؟

بزن بریم

شماره یک

خوب بخوابی

‫میتونی وقتی یکی داره میره بخوابه

‫بهش بگی sleep tight

به عنوان یه راه محبت آمیز برای گفتن اینکه

امیدواری طرف خوب بخوابه.

شماره دو

خواب‌های خوب ببینی

برای ابراز آرزوهای خوب برای خواب‌های خوش

وقتی که یکی داره میره بخوابه به‌کار میره.

شماره سه

تا فردا

‫این کوتاه شده‌ی until tomorrow هست

و دقیقا به معنی شب‌بخیر نیست

ولی میتونی به‌عنوان جایگزین استفاده‌ش کنی.

حالا نوبت شماست

شما به‌جای شب‌بخیر چی میگین؟

خدانگهدار