انگلیسی با عارف

5 فصل | 85 درس

فرق بین Between و Among چیه؟

توضیح مختصر

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

Between?

Among?

Between friends?

Among friends?

Today

we’re gonna take a look at the difference between

between?

Shaghayegh khanoum…

Shaghayegh khanoum is our editor by the way

so let’s compare between and among.

Let’s be honest

these are confusing

but not after watching this video!

Between is used to refer to two things

which are clearly separated.

It can be 2 groups

it can be 2 people

it can be one group and one person

just 2 things which are clearly separated.

For example:

I’m standing between these walls

there’s one wall over there

there’s another one over there.

Another example:

Who has thicker mustache between me and Kambiz?

Who?

Not anymore!

Among is used to talk about things

which are not clearly separated

because they are part of a group

crowd or mass of objects.

Example:

James looked uncomfortable among the nerds

also he saw a cockroach among the leaves

and killed it immediately.

That’s it guys!

take care!

ترجمه‌ی درس

بین؟

میان؟

بین دوستان؟

بین دوستان؟

امروز

میخوایم یه نگاهی به تفاوتِ بینِ

بین؟

شقایق خانم.

راستی شقایق خانم ویراستارمونه

‫خب بریم between و among رو مقایسه کنیم.

صادقانه بگم

این دوتا گیج‌کننده‌ن

ولی نه بعد از تماشای این ویدئو!

‫Between برای اشاره به دوتا چیز

که واضحا ازهم جدان، به‌کار برده میشه.

میتونه دوتا گروه باشه

میتونه دوتا آدم باشه

میتونه یه گروه با یه آدم باشه

فقط دوتا چیز که واضحا مجزا هستن.

برای مثال:

من بین این دوتا دیوار وایسادم

یه دیوار اونوره

یه دیوار دیگه هم اونوره.

یه مثال دیگه

بین من و کامبیز کی سیبیلش کلفت‌تره؟

کی؟

دیگه نه!

‫Among برای صحبت درمورد چیزهایی به‌کار میره

که واضحا از هم جدا نیستن

چون بخشی از یه گروه

اجتماع یا جمعی از اشیاء هستند.

مثال:

جیمز بین بچه‌ خرخونا معذب به‌نظر میومد

همچنین اون بین برگا یه سوسک دید

و فورا کشتش.

اینم از این بچه‌ها!

مراقب خودتون باشید!