انگلیسی با عارف

5 فصل | 85 درس

فرق بین wear و put on چیه؟

توضیح مختصر

  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

What is the difference between

wear and put on?

Take a look at these 2 sentences:

I’m wearing a black T-shirt right now.

I’m coming, I’m coming!

let me wear my shoes.

Both of them look correct right?

But the second one is wrong

This is one of the reasons you shouldn’t translate

but why the second sentence is wrong?

Wear is for clothes you are already in

but put on is for the clothes

you are about to get into.

Now Let’s correct the second sentence.

We gotta remove wear

and replace “put on”.

Now we have this:

Let me put on my shoes.

So, pay attention

before you can wear something

you have to put it on!

got it?

Ok

let’s see if you can complete this sentence with

Put on and wear!

ترجمه‌ی درس

فرق بین

‫wear و put on چیه؟

بریم یه نگاهی به این دوتا جمله بندازیم:

من الان یه تیشرت مشکی تنمه.

دارم میام،دارم میام!

بذار کفشامو بپوشم.

جفتشون درست به نظر میان، نه؟

ولی دومی غلطه

این یکی از دلایلیه که چرا نباید ترجمه کنید

ولی چرا جمله‌ی دوم غلطه؟

‫Wear واسه لباساییه که الانشم تنته

‫اما put on برای لباساییه که

داری میپوشی.

الان بیاین جمله‌ی دوم رو تصحیح کنیم.

‫باید wear رو حذف کنیم

‫و به جاش put on بذاریم.

حالا اینو داریم:

بذار کفشامو بپوشم.

پس توجه کن

قبلا از اینکه یه چیزی تو تنت باشه

باید بپوشیش!

متوجه شدی؟

خب

ببینم میتونید این جمله رو با

‫Put on و wear کامل کنید یا نه!