انگلیسی با عارف

5 فصل | 85 درس

‫ چندتا معنی از ‫ Take offبلدی؟

توضیح مختصر

  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زبانشناس» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زبانشناس»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی درس

How many meanings does “Take off” have?

Let’s see a few of them.

The first definition is an action of removing

something Like Taking clothes off.

The second definition as a verb

is to take or allow as a discount.

Example:

Hey man check this out

how much do you think It costs?

I dunno, 50 bucks maybe.

just 2 dollars

2 dollars? how?

the guy took 98 dollars off the price.

He took 98 dollars off?

I don’t understand!

I just showed him my beautiful bat.

The third meaning of Take off is used

when an airplane or some sort of vehicle

leaves the ground.

Where’ve you been?

I was late to the airport

and the plane took off

so I missed it!

oh yeah?

Where were you heading off to?

From this room to the kitchen

There’s another meaning related to businesses

or achievements.

Do you know what it is?

Tell me in the comment section.

See you!

ترجمه‌ی درس

‫Take off چندتا معنی داره؟

.بریم چندتاشو ببینیم

معنی اولش عملِ درآوردن هستش

.مثل در آوردن لباس

معنی دومش به عنوان فعل

.یعنی تخفیف گذاشتن یا تخفیف دادن

:مثلا

سلام پسر اینو نگاه کن

فکر میکنی قیمتش چنده؟

.نمیدونم، ۵۰ دلار شاید

فقط دو دلار

‫۲ دلار؟ چطوری؟

.یارو ۹۸ دلار تخفیف داد

‫۹۸ دلار تخفیف داد؟

!نمیفهمم

.فقط چماق خوشگلمو نشونش دادم

‫معنی سوم Take off زمانی استفاده میشه

که یه هواپیما یا نوعی وسیله‌ی نقلیه

.از زمین جدا میشه

کجا بودی؟

دیر رسیدم فرودگاه

و هواپیما پرید

!و از پرواز جا موندم

عه؟

کجا داشتی میرفتی؟

از این اتاق به آشپزخونه

یه معنی دیگه هم مرتبط با بیزینس

.یا دستاورد هست

تو میدونی چیه؟

.تو قسمت کامنت‌ها بهم بگو

!میبینمتون